Ви є тут

ЯКІСТЬ КАРТОПЛІ (SOLANUM TUBEROSUM L.) ЗАЛЕЖНО ВІД СТРОКІВ САДІННЯ І ВИРОЩУВАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ МІКРОБІОЛОГІЧНИХ ПРЕПАРАТІВ В УМОВАХ ПЕРЕДГІР'Я КАРПАТ

Застосування в умовах Передгір'я Карпат Фітоциду, Планризу, Діазофіту, Фосфоентерину та фунгіциду Ридоміл Голд МЦ 68 WG сприяло підвищенню врожайності та товарності картоплі, збільшенню стандартної частини бульб порівняно з контролем без обробітку. При застосуванні мікробіологічних препаратів в середньому спостерігалось утворення більшої кількості товарних бульб в 1,1-1,4 рази, меншої кількості дрібних бульб та уражених рослин в 1,3-1,8 рази. За строками садіння кращим виявився 1-й строк садіння у третій декаді квітня за рахунок утворення більшої кількості стандартної частини.

Ключові слова: Solanum tuberosum L., товарність, якість, строк садіння, мікробіологічні препарати.

 

Посилання: 
  1. Гусев С.А. Проведение исследований по хранению картофеля: Методические указания / С.А.Гусев, С.Ф. По-лищук. – М.: ВАСХНИЛ, 1988. – 19 с.
  2. Жученко А.А. Адаптивный потенциал культурных растений (эколого-генетические основы) / А.А.Жученко. – Кишинев: «Штиинца», 1988. – 768 с.
  3. Пути повышения качества свежего столового картофеля и картофелепродуктов в Центральном регионе России/ В.М. Зейрук, К.А. Пшеченков, С.Н. Еланский и др. // Картофелеводство. – 2007. – Т.13. – С. 197–205.
  4. Колтунов В.А. Фактори впливу на утворення нестандартної частини врожаю картоплі, вирощеної в умовах західного Лісостепу Львівської області / В.А. Колтунов, Т.В. Данілкова, В.В. Бородай // Зб. наук. праць ХНАУ. Серія «Рослинництво, селекція і насінництво, плодоовочівництво». – ХНАУ, 2012. – № 1. – С. 105–119.
  5. Методичні рекомендації щодо проведення досліджень з картоплею / УААН. Інститут картоплярства. – К.: Аграрна наука, 2002. – 62 с.
  6. Патика В.П. Екологічні основи застосування біологічних засобів захисту рослин як альтернативи хімічним пестицидам / В.П. Патика, Т.Г. Омельянець // Агроекологічний журнал. – 2005, № 2. – С.21–24.

 

Завантажити статью: 
ДолученняРозмір
PDF icon koltunov_11_2013.pdf377.4 КБ