Ви є тут

ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ ТА ПРОДУКТИВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТРИПЛОЇДНОГО ГІБРИДА ОЛЕКСАНДРІЯ БУРЯКІВ ЦУКРОВИХ, ЗАЛЕЖНО ВІД РОЗМІРУ ФРАКЦІЙ ТА СПОСОБІВ ПІДГОТОВКИ НАСІННЯ

Висвітлено результати досліджень щодо вивчення якісних показників та продуктивних властивостей  триплоїдного гібрида буряків цукрових Олександрія створеного на основі ЦЧС, залежно від розміру фракції та способів передпосівної підготовки насіння.

Доведено, що якість насіння залежить від розміру технологічних фракцій.

Технологія підготовки дражованого та інкрустованого насіння фракцій більшого розміру ЧС-гібрида буряків цукрових, згідно з результатами досліджень, забезпечує його лабораторну схожість, вирівняність і одноростковість на рівні 90 % і вище, польову схожість – 72-81 %, збір цукру – 7,4–8,7 т/га.

Встановлено, що плоди діаметром 3,0-3,5 мм навіть за високої енергії проростання і лабораторної схожості, за нестачі вологи в грунті у весняний період дають низьку схожість, а у подальшому зріджені посіви і як наслідок – низьку продуктивність буряків цукрових.

Ключові слова: буряки цукрові, триплоїдний гібрид, інкрустоване насіння, фракція насіння, схожість насіння, дражоване насіння.

Посилання: 

1. Терміни та визначення понять: ДСТУ 2153-2006. Буряки цукрові. – К.: Держспоживстандарт України, 2007. – 51 с.

2. Доронін В.А. Передпосівна підготовка насіння на сучасному заводському обладнанні / В.А. Доронін // Цукрові буряки. – К., 2005, – №3. – С. 15-17.

3. Зенин Л.С. Повысить качество семян / Л.С. Зенин // Сахарная свекла. – 2006. – №2. – С. 14-17.

4. Шевченко А.Г. // Сахарная свекла . – 2006. – № 9. – С. 22–26.

Завантажити статью: 
ДолученняРозмір
PDF icon hlevaskiy_1_2014.pdf328.39 КБ