Ви є тут

ЯК ПОДОЛАТИ ЗАТЯЖНУ РЕЦЕСІЮ В СЕЛЕКЦІЇ

 

Наведений аналіз впливу едафічних факторів на селекційний процес ряду сільськогосподарських культур, пов'язаний зі зміною місця проведення досліджень.

У ході еволюційного процесу та природного добору постійно нарощувалась продуктивність рослин, завдяки адаптації до умов зовнішнього середовища. В процесі такої адаптації особливу роль відіграє взаємодія між рослиною і ґрунтом.

У результаті багаторічних спостережень на прикладі Білоцерківської дослідно-селекційної станції встановлено, що перенесення досліджень на інші ділянки позитивно вплинуло на результати селекції вики ярої, поліплоїдних буряків цукрових, однонасінних буряків цукрових та пшениці озимої.

Ключові слова: природний добір, буряки цукрові, вика яра, пшениця озима.

 

Посилання: 

 

1.   Сидорчук В.І. Про вплив едафічних факторів на селекційний процес. «Агробіологія». / В.І. Сидорчук // Збірник наукових праць. – Вип. 7. – Біла Церква, 2012. –C. 45-48.

2.   Рапопорт И.А. Химический мутагенез и создание сортов  интенсивного типа/ И.А. Рапопорт. – М.: Наука, 1977. – 278 с. 

3.   Строева О.Г. Открытие химического мутагенеза / О.Г. Строева, И.А. Рапопорт // Избранные труды. После-словия. – М.: Наука, 1993. – C. 200-217.

4.   Сидорчук В.І. Роль природнього добору в сучасній селекції. «Фактори експериментальної еволюції організмів» / В.І. Сидорчук, С.П. Васильківський, Є.Ю. Гладких // Збірник наукових праць. Том 15. – К.: Логос, 2015. – С. 234-237.

5.   Коваль С. Ф. Растение в опыте: монография / С. Ф. Коваль, В. П. Шаманин. – Омск, 1999. – 204 с.

6.   Selection criteria for high yielding genotypes in early generations of rice / Мukul Kumar, P. R. Sharma, Nitendra Krakash [et al.] // SAARC Journal of Agriculture, 2009. – Vol. 7. – No. 2. – P. 37–42.

7.    Relationship among yield components and selection criteria for yield improvement in winter rapeseed [brassica napus l.] / Naazar Ali, Farzad Javidfar, Jafarieh Yazdi Elmira [et al.] // Pak. J. Bot., 2006. –35 [2]. – P. 167–174.

8.   Nass, H. G. Comparison of selection efficiency for grain yield in two population densities of four spring wheat crosses / H. G. Nass // Crop Sci. – 1978. – Vol. 18. – № 1. – Р. 10-12.

9.   Сидорчук В.І. О влиянии эдафических факторов на селекционный процесс. (Из истории селекции вики яровой на Белоцерковской опытно-селекционной станции). «Фактори експериментальної еволюції організмів» /
В.І. Сидорчук, Л.А. Кулик //   Збірник наукових праць. Том 13. – К.: Логос, 2013. – С. 250-254.

10. Сидорчук В.І. Регрес продуктивності як фактор зниження результативності селекційних досліджень у вики ярої. «Фактори експериментальної еволюції організмів» / В.І. Сидорчук, С.М. Петриченко // Збірник наукових праць. Том 10. – К.: Логос, 2011. – С.533-536.

 

Завантажити статью: 
ДолученняРозмір
PDF icon sidorchuk_2_2016.pdf315.1 КБ