Ви є тут

ВИСАДКОВЕ НАСІННИЦТВО ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ ЗА КРАПЛИННОГО ЗРОШЕННЯ

Розглянуто ріст і розвиток рослин насінників цукрових буряків за застосування краплинного зрошення. Встановлена позитивна динаміка розвитку насінників за вологозабезпеченості на 60–80 % НВ грунту. Висота рослин збільшилась від 130 до 145 см, зросла кількість пагонів другого порядку, але при цьому ступінь визрівання насіння знизився із 70 до 60 %. Внесення мінеральних добрив одночасно із крапельним поливом покращує якість отриманого насіння. Вихід повноцінного насіння збільшується: за внесення добрив – на 10,3 %; за поливу і внесення добрив – на 16,4 %; за подовження поливу до моменту зрізання насінників – на 20 %, що становить 0,11–0,17 т/га.

Ключові слова: крапельний полив, насінники цукрових буряків, урожай насіння, якість насіння.

Посилання: 
  1. Особенности возделывания сахарной свёклы на орошаемых землях: Обзор информ. / Коломиец А.П. и др. – М.: ВНИИТЭИСХ, 1989. – 55 с.
  2. Краплинне зрошення овочевих культур і картоплі в умовах Степу України / Ромащенко М.І. та ін. – Київ: ДІА, 2012. – 248 с.
  3. Ефективне використання зрошувальних земель // Наукові основи агропромислового виробництва в зоні Степу України. – Київ: Аграрна наука, 2010. – С. 211-238.
  4. Краплинному зрошенню в буряківництві наука говорить так / Гізбуллін Н.Г., Андреєва Л.С., Доронін В.А., Моргун І.А. // Цукрові буряки. – 2014. – № 6. – С. 6-8.
  5. Методика исследований по сахарной свёкле / В.Ф. Зубенко, Л.А. Барштейн, Н.Г. Гизбуллин и др.– К.: ВНИС, 1986. – 292 с.
Завантажити статью: 
ДолученняРозмір
PDF icon morgun.pdf (64)190.77 КБ