Ви є тут

ВИКОРИСТАННЯ UGmax З МЕТОЮ ЕФЕКТИВНОГО ПІДВИЩЕННЯ ВРОЖАЙНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР ТА ПОЛІПШЕННЯ РОДЮЧОСТІ ГРУНТУ

Сучасне сільськогосподарське виробництво з метою наближення функціонування існуючих сівозмін до природних екосистем передбачає вирішення питання раціонального використання вторинної продукції (подрібнена солома, стебла кукурудзи, соняшника і т.д.), впровадження пожнивних посівів (зелених добрив), що помітно заощаджує витрати промислових мінеральних добрив. При цьому важливим елементом технологій є застосування препаратів, які забезпечують прискорення процесів розкладу соломи, інших пожнивних залишків, гною тощо.

Ключові слова: ґрунт, родючість, добрива, мікроелементи, концентрат, гумус.

Посилання: 
  1. Гудзь В.П. Адаптивні системи землеробства / Гудзь В.П., Примак І.Д. – К.: Центр учбової л-ри, 2007. – 334 с.
  2. Бойко П.І. Сівозміни у землеробстві України / П.І. Бойко, В. Ф.Сайко. – К.: Аграрна наука, 2002. – 145 с.
  3. Гладюк М.М. Основи агрохімії. Хімія в сільському господарстві / Гладюк М.М. – К.: Ірпінь: Перун, 2003. – 288 с.
  4. Мойсейченко В.Ф. Основи наукових досліджень в агрономії / В.Ф. Мойсейченко, В.О. Ещенко. – К.: Вища школа, 1994. – С. 134–197.
  5. Бобро М.А. Рослинництво. Лабораторно-практичні заняття / М.А. Бобро, С.П. Танчик, Д.М. Алімова. – К.: Урожай, 2001. – 388 с.

 

Завантажити статью: 
ДолученняРозмір
PDF icon adamenko_11_2013.pdf311.42 КБ