Ви є тут

ВИДОВИЙ СКЛАД РОСЛИННОСТІ ЛУКІВ БАСЕЙНУ РІЧКИ ПІВДЕННИЙ БУГ

Рослинність луків басейну річки Південний Буг є злаково-бобовим різнотравним угрупованням, яке має високу біопродуктивність, особливо на ділянках де зростають конюшина лучна та костриця лучна.

В лучному фітоценозі багато цінних лікарських трав, які забезпечують значний збір фітомаси.

Ключові слова: рослинність луків, угруповання, фітоценоз, біопродуктивність, систематична структура, таксони.

 

Посилання: 
  1. Визначник рослин України. – К.: Наук. думка, 1993. – 940 с.
  2. Губанов И. А. Луговые травянистые растения / И. А. Губанов. – М.: Агропромиздат, 1990. – 183 с.
  3. Гудзевич А. В. Заповідні куточки Вінниці / А. В. Гудзевич. – Вінниця: ФОП, 2008. – 84 с.
  4. Денисик Г. І. Природнича географія Поділля / Г. І. Денисик. – Вінниця: Еко Бізнес-центр, 1999. – 183 с.

 

Завантажити статью: 
ДолученняРозмір
PDF icon knuazuk_10_2013.pdf272.39 КБ