Ви є тут

ВПЛИВ УЛЬТРАГУМАТУ НА РІСТ, РОЗВИТОК І ПРОДУКТИВНІСТЬ РОЗСАДИ СУНИЦІ САДОВОЇ (FRAGARIA ANANASSA L.)

Досліджено вплив природного регулятора росту Ультрагумат на ріст, розвиток і продуктивність розсади суниці садової (Fragaria ananasa L.) при вирощуванні касетним способом в умовах Південного Степу України. Встановлено, що використання розчину Ультрагумату в концентрації 0,05 % для обприскування маточних насаджень та поливу розеток при укоріненні суниці садової сприяє інтенсифікації росту і розвитку рослин, стимулює розвиток кореневої системи, збільшує чисту продуктивність фотосинтезу шляхом підвищення пігментного фонду і площі листя, функціональної активності хлорофілу а, забезпечує краще формування елементів продуктивності.

Ключові слова: суниця садова, розсада, регулятор росту, продуктивність, пігменти.

Посилання: 

1. Грицаєнко З.М. Біологічно активні речовини в рослинництві / [З.М. Грицаєнко, С.П. Пономаренко, В.П. Карпенко, І.Б. Леонтюк]: за ред. З.М. Грицаєнко. – К.:ЗАТ ‘‘Нічлава’’, 2008. – 352 с.

2. Причко Т.Г. Выращивание посадочного материала земляники / Т.Г. Причко, Л.А. Хилько // Плодоводство и виноградарство Юга России. – 2010. – Вип. 5(4). – http://journal.kubansad.ru/pdf/10/04/13.pdf

3. Причко Т.Г. Формирование качества посадочного материала земляники в маточнике / Т.Г. Причко, Л.А. Хилько // Плодоводство и виноградарство Юга России. – 2010. – Вип. 5(4). - http://journal.kubansad.ru/pdf/10/04/14.pdf

4. Пат. 83503 Україна, МПК (2013.01), А01G 1/00, А01G 7/00. Спосіб формування високопродуктивної розсади суниці / В.В. Калитка, М.В. Карпенко (Україна). – № u 2013 04719; заявл. 15.04.2013; опубл. 10.09.2013. – Бюл. № 17.

5. Марковський В.С. Методика проведення агрономічних дослідів з ягідними культурами / В.С. Марковський, І.В. Завгородній. – Київ, 1993. – 29 с.

6. Грицаєнко З.М. Методи біологічних та агрохімічних досліджень рослин і грунтів: навчальний посібник / Грицаєнко З.М., Грицаєнко А.О., Карпенко В.П. – Київ: ЗАТ «Нічлава», 2003. – 321 с.

7. Технологія вирощування суниці. Основні вимоги. ДСТУ 4788:2007– [Чинний від 01.01.2009]. – К.: Держспоживстандарт України, 2008. – 9 с.

8. Марковський В.С. Вплив регулятора росту рослин Емістим С на вкорінюваність розсади суниці в умовах дерново-підзолистих грунтів східного Полісся України / В.С. Марковський, О.В. Меняйло // Збірник наукових праць Подільського ДАТУ. – 2009. – Вип. 17. – С. 9-12.

9. Demmig-Adams B. Photoprotection and Other Responses of Plants to High Light Stress/ B. Demming-Adams, W.W. Adams // Annu. Rev.Plant Physiol. Plant Mol. Biol., 1992. – Vol.43. – Р. 599-626.

Завантажити статью: 
ДолученняРозмір
PDF icon kalitka_1_2014.pdf292.69 КБ