Ви є тут

ВПЛИВ УДОБРЕННЯ ОСАДОМ СТІЧНИХ ВОД НА ДИНАМІКУ НАРОСТАННЯ БІОМАСИ ВЕРБИ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ

Вирощування верби енергетичної в Україні рекомендоване на низькопродуктивних сільськогосподарських угіддях. Сприяти підвищенню продуктивності цієї культури може внесення осаду стічних вод як удобрення. Проте екологічно безпечне використання цього добрива є недостатньо вивченим.

Наведено продуктивність біомаси верби енергетичної під впливом внесення осаду стічних вод. Доведено, що найвигіднішим є внесення компостів на основі осаду стічних вод у нормі 60 т/га, сприяє інтенсивному росту рослин від 291 до 432 см та динаміці наростання біомаси верби енергетичної до 33,6 т/га порівняно з іншими варіантами, де вносили свіжий осад стічних вод у нормі 40–80 т/га.

Ключові слова: верба енергетична, біомаса, осад стічних вод, компост.

Посилання: 

1. Железная Т.А. Энергетические культуры как эффетивный источник возобновляемой энергии / Т.А. Железная, А.В. Морозова. – М.: Промышленная теплотехника, 2008. – Т. 30. – № 3. – С. 60-67.

2. Мальований М.С. Відновлювальні джерела енергії. Оптимальний склад біокомпозиції / М.С. Мальований, В.М. Атаманюк, Р.Я. Бать. – К.: Хімічна промисловість України, 2007. – № 2 (79). – С. 61-64.

3. Убугунов Л.Л. Повышение агрохимической эффективности осадков городских сточных вод / Л.Л. Убугунов, А.Б. Будмаев, С.Г. Дорошкевич. – Улан-Уэд : «БНЦ СО РАН», 2005. – 173 с.

4. Ониськів М.І. Особливості створення плантацій швидкорослих деревних порід / М.І. Ониськів, Я.Д. Фучило, М.В. Сбитна // Вісник НАУ. – 1999. – № 20. – С. 81-87.

5. Створення та вирощування енергетичних плантацій верб і тополь / Фучило Я.Д., Сбитна М.В., Фучило О.Я., Літвін В.М. – К.: Логос, 2009. – С. 242-245.

6. Якимова Т.С. Химический состав осадков городских сточных вод и их влияние на плодородие светло-серой лесной почвы / Т.С. Якимова, Л.Н. Михайлов // Агрохимический вестник. – 2012. – № 5. – С. 46-48.

7. Михайлов Л.Н. Научные основы применения осадков городских сточных вод в качестве удобрения / Л.Н. Михайлов, И.В. Путажкин, М.П. Марковская. – Самара: Кн. изд-во, 1998. – 160 с.

8. Евилевич А.З. Утилизация осадков сточных вод / А.З. Евилевич, М.А. Евилевич. – Л.: Стройиздат, 1988. – 248 с.

9. Марченко В.В. Виробництво і використання компостів при вирощуванні польових культур / В.В. Марченко, В.Г. Опалько // Агроном. – 2007. – № 4. – С. 124-127.

10. Гелетуха Г.Г. Оцінка енергетичного потенціалу біомаси в Україні. Ч. 1. Відходи сільского господарства та деревна біомаса / Г.Г. Гелетуха // Промислова теплотехніка. – 2010. – № 5. – С. 58-65. 

Завантажити статью: 
ДолученняРозмір
PDF icon lopushnuak_1_2014.pdf286.17 КБ