Ви є тут

ВПЛИВ СТРОКІВ ВИСІВУ НАСІННЯ НА РОСТОВІ ПРОЦЕСИ ТА УРОЖАЙНІСТЬ БАЗИЛІКУ

Наведені результати досліджень впливу різних строків висіву насіння чотирьох сортів базиліку на формування рослин від появи сходів до збору врожаю. Зокрема, наведені дані щодо впливу строків висіву насіння на появу сходів, на строки настання і тривалість фенологічних фаз розвитку, швидкість появи першої та п’ятої пари листків. Також вивчено морфометричні параметри (довжина та ширина листків, їх площа, а також висота розсадних рослин). Проаналізовано структуру врожаю, встановлено частку сухої маси у загальному врожаї. Виявлено сорти з найвищою в умовах низинної зони Закарпаття урожайністю та кращі строки висіву насіння. Так, урожайність зеленої маси у всіх досліджуваних сортів була найвищою за висіву у третій декаді квітня, а частка сухої маси у загальному врожаї була максимальною за висіву у другій декаді травня.

Ключові слова: базилік, насіння, строки висіву, фенологічні фази, зелена маса, суха маса, урожайність.

Посилання: 
 1. Городний Н.М. Плодоовощные ресурсы и их медико-биологическая оценка / Н.М. Городний. – К.:
  ТОВ «Алефа», 2002. – 448 с.
 2. Сонько С.П. Застосування біогумусу за вирощування васильків справжніх як шлях екологізації рослинництва / С.П. Сонько, І.П. Суханова, О.В. Василенко // «Наукові доповіді НУБіП», 2011-2 (24) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Nd/2011_2/11ssp.pdf
 3. Жарінов В.І. Вирощування лікарських, ефіроолійних, пряносмакових рослин / В. Жарінов, А. Остапенко. – К.: Вища школа, 1994. – С. 149-150.
 4. Ефіроолійні рослини / [Бахмат М.І., Ковальчук О.В., Хоміна В.Я., Загородний М.В. та ін.] – Кам’янець-Подільський: «Медобори, 2006», 2012. – 312 с.
 5. Синельников С. Специи, приправы и пряности. Придай жизни вкус. / Синельников С., Соломоник Т., Лазерсон И. – М.: ЗАО Центрполиграф, 2005. – С. 32-33.
 6. Кормош С.М. Селекція васильків справжніх в умовах низинної зони Закарпаття / С. Кормош, М. Базелюк // Бюлетень інституту сільського господарства степової зони НААН України. – 2012. – № 3. – С. 69-71.
 7. Мойсейченко В. Ф. Основи наукових досліджень в агрономії / В. Ф. Мойсейченко, В.О. Єщенко. – К.: Вища школа, 1994. – 333 с.
 8. Улянич О.І. Вирощування розсади – запорука одержання високих врожаїв салатних і пряних рослин /
  О.І. Улянич, В.В. Кецкало, О.В. Рогова // Вісник Білоцерківського ДАУ. – Біла Церква, 2007. – Вип. 46. – С. 90-93.
 9. Улянич О.І. Формування продуктивності васильків справжніх залежно від способу вирощування розсади та строку її висаджування у відкритий грунт / О.І. Улянич, О.В. Василенко // Зб. наук. пр. Уманського ДАУ «Основи формування продуктивності сільськогосподарських культур за інтенсивних технологій вирощування». – Умань, 2008. – Вип. 68. – С. 649-657.
 10. Улянич О.І. Ріст, розвиток та формування продуктивності васильків справжніх (Ocimum basilicum L.) залежно від схем розміщення / О.І. Улянич, О.В. Василенко // Зб. наук. пр. Уманського ДАУ. – Умань, 2008. – Вип. 69. – Ч. 1: Агрономія. – С. 166-171.
 11. Хоміна В.Я. Застосування біогенних чинників при вирощуванні васильків справжніх – шлях до екологізації лікарського рослинництва / В.Я. Хоміна // Зб. наук. пр. Подільського державного аграрно-технічного університету. – Кам’янець-Подільський, 2012. – Вип. 20. – С. 43-47.
Завантажити статью: 
ДолученняРозмір
PDF icon sadovska.pdf261.87 КБ