Ви є тут

ВПЛИВ СОРТОВИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ БУРЯКІВ КОРМОВИХ НА СТРУКТУРУ УРОЖАЮ В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ ЗАХІДНОГО

Розглянуто результати досліджень високопродуктивних сортів буряків кормових, морфологічні ознаки корене-плодів та урожайність в умовах Лісостепу західного. За показником кількості листків на рослині виділялись сорт Адра – 16,3 шт., гібрид Кацпер – 16,9 шт. Найвища маса коренеплодів у фазу технічної стиглості відмічена у сортів: Київський – 706 г, Адра – 718 г, та гібридів: Кацпер – 699 г, Кракус – 694 г, відповідно. Врожайність коренеплодів у середньому за 2010-2013 роки найвищою була у сорту Адра – 64,6 т/га та гібрида Кракус – 62,4 т/га, що порівняно із контролем на 1,3 т/га нижче.

Ключові слова: буряк кормовий, сорт, гібрид, морфологічні ознаки, коренеплід, врожайність.

Посилання: 

1. Глеваський Г.В. Буряківництво / Г.В. Глеваський. – К.: Вища школа, 1991. – 320 с.

2. Гоменюк В.О. Буряківництво: навч. посібник / В.О. Гоменюк. – Вінниця: Континент-Прим, 1999. – 276 с.

3. Доспехов Б. А. Методика полевого опыта / Б.А. Доспехов. – М.: Агропромиздат, 1985. – 351 с.

4. Ігнатьєв М.О. Буряківництво / М.О. Ігнатьєв, М.І. Бахмат, І.А. Вітвіцький. – Кам’янець-Подільський:Абетка-НОВА, 2002. – 208 с.

5. Роїк М.В. Буряки / М.В. Роїк. – К.: Видавництво «ХХІ вік» – РІА «ТРУД-КИЇВ», 2001. – 320 с.

6. Соловей Ф.М. Производство кормовой свеклы по интенсивной технологии / Ф.М. Соловей. – М.: Росагро-промиздат, 1989. – 191 с.

7. Фомічов А.М. Кормові коренеплоди / А.М. Фомічов. – 2-е вид., перероб. і доп. – К.: Урожай, 1987. – 248 с.

8. Шевцов И.А. Биология и агротехника кормовой свеклы / И.А. Шевцов, А.М. Фомичев. – К.: Наукова думка, 1980. – 252 с.

Завантажити статью: 
ДолученняРозмір
PDF icon ovcharuk_2_2014.pdf191.44 КБ