Ви є тут

ВПЛИВ ОДНОНАСІННОСТІ ЕЛІТНОГО НАСІННЯ ЦЧС КОМПОНЕНТІВ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ НА ЯКІСТЬ ГІБРИДНОГО НАСІННЯ

Вивчено вплив однонасінності елітного насіння ЦЧС компонентів цукрових буряків на якість гібридного насіння. А тому важливим етапом досліджень є встановлення впливу однонасінності гібридного насіння на однонасінність ЦЧС компонентів гібридів цукрових буряків. Результатами досліджень встановлено, що за посіву насінням зі 100-відсотковою однонасінністю ЦЧС компоненту еліти однонасінність гібридного насіння становить 86–96 %. За використання двоплідного насіння еліти однонасінність фабричної генерації варіює у межах 81–92 %. Не встановлено різниці по якісних показниках насіння у досліджуваних варіантів, за виключенням ЦЧС компонента ВЧС 63, для якого він досить низький і знаходиться у межах 26–36 %.

Ключові слова: насінництво, насіннєзнавство, однонасінність, стерильність, ЦЧС гібриди, цукрові буряки.

Посилання: 

1. Шпаар Д. Сахарная свекла: (выращивание, уборка, хранение): учеб.-практ. руководство / Д. Шпаар [и др.]; под общ. ред. Д. Шпаара. – М.: «DLV Агродело», 2006. – 316 с.

2. Techologia produkcji buraka cukrowego / pod red. D. Ostrowskiej, A. Artyszak. – Warszawa: Wies Jutra, 2005. – 185 s.

3. Підсумки та перспективи досліджень з насіннєзнавства цукрових буряків / Доронін В.А., Бусол М.В., Мусієнко А.А. та ін. // ЗНП ІЦБ. – К.: Аграрна наука, 1997. – С.108-121.

4. Поліщук В.В. Оцінювання селекційних номерів буряку цукрового за спроможністю щодо проростання насіння при понижених температурах ґрунту / Поліщук В.В., Адаменко Д.М., Опалко А.І.  // Зб. наук. праць Вінницького національного аграрного університету. — 2013. — Серія:Сільськогосподарські науки № 74, Вип. 4. — С. 13–23.

5. Продуктивность сахарной свеклы при посеве семенами, обработанными защитными препаратами / В.А. Доронин, В.П. Педас, В.М. Смирных и др. // Научно-технический и производственный журнал «Сахар». – Москва.–№ 3.–2013.–С.32–36.

6. Доронин В.А. Влияние размеров семян на их продуктивные свойства / В.А. Доронин, И.И. Бойко, В.В. Полищук // Научно-практический журнал «Сахарная свекла». – Москва.–2013.–С.14–18.

7. ДСТУ 4231-2003 Насіння цукрових буряків. Вимоги щодо заготовлення. – На зміну ГОСТ 28166-89; Введ. з 01.10.2004 р. – К.: Держспоживстандарт України, 2004. – 5 с.

8. ДСТУ 2153-2006 Буряки цукрові. Терміни та визначення понять.- На зміну ДСТУ 2153 - 93; введ. з 01.07.2007 р. – К.: Держпоживстандарт України, 2007. – 51 с.

9. http://www.icqc.eu/ru/Standards-Legislation.php

10. Fisher R.A. Statistical methods for research workers. / R.A. Fisher. – New Delhi: Cosmo Publications, 2006. – 354 p.

Завантажити статью: 
ДолученняРозмір
PDF icon adamenko_1_2014.pdf274.14 КБ