Ви є тут

ВПЛИВ НУЛЬОВОГО ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ НА ЙОГО ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ В ПРАВОБЕРЕЖНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

Наведено 3-річні дані щодо впливу обробітку ґрунту за технологією No-till під соєю на його щільність і запаси вологи в соєво-кукурудзяній сівозміні.

Одержані результати показують, що щільність будови ґрунту істотно залежить від способів його обробітку, що особливо помітно в період появи повних сходів сої. У період масових сходів щільність ґрунту під соєю в шарі 0-20 см за проведення традиційного обробітку ґрунту (оранки) складала в 2011 р. 1,15 г/см3, а в 2013 р. – 1,26 г/см3, тоді як на варіанті із застосуванням обробітку за технологією No-till щільність ґрунту збільшилася, відповідно на 8,7 та 6,3 %. Незначне збільшення щільності ґрунту спостерігалося на цих варіантах і у фазу наливання насіння сої. У середньому за 3 роки (2011–2013 рр.) збільшення щільності будови ґрунту в шарі 0-20 см внаслідок проведення обробітку ґрунту за No-till технологією складало 6,7 % в період повних сходів, а у фазу наливання насіння – 3,1 %.

Ключові слова: нульовий обробіток, щільність ґрунту, запаси вологи, соя.

 

Посилання: 

1. Косолап М.П. Зміна водно-фізичних властивостей чорнозему типового при переході до технології No-till / М.П. Косолап, О.П. Кротінов // Доповідь на міжнародній науково-практичній конференції з нагоди 100-річчя з дня народження проф. Городнього М.Г. – К.: НУБІПУ, 2004. – № 75.

2. Кротінов О.П. Землеробство України і проблема глобального потепління / О.П. Кротінов // Науковий вісник НАУ. – К., 2004. – № 75.

3. Малієнко А.М. Соціально-економічні передумови формування агротехнологій в землеробстві України / А.М. Малієнко. – К., 2001. – 61с.

4. Медведев В.В. Плотность сложения почв / В.В. Медведев. – Харьков, 2004. – 243 с.

5. Овсинский И.Е. Новая система земледелия / И.Е. Овсинский; (перевод с польского). – К., 1899. – 138 с.

6. Шикула М.К. Відтворення родючості ґрунтів у ґрунтозахисному землеробстві / М.К. Шикула – К., 1998. – 677.

7. Шикула Н.К. Минимальная обработка черноземов и восстановление их плодородия / Н.К. Шикула, Г.В. Назаренко. – М.: Агропромиздат, 1990. – 319 с.

 

Завантажити статью: 
ДолученняРозмір
PDF icon petrichenko_11_2013.pdf270.17 КБ