Ви є тут

ВПЛИВ МІКРОБІОЛОГІЧНИХ ПРЕПАРАТІВ ДЛЯ ЗАХИСТУ РОСЛИН ТА БАКТЕРІАЛЬНИХ ДОБРИВ НА РОЗВИТОК ХВОРОБ КАРТОПЛІ (SOLANUM TUBEROSUM L.) ПРИ ЗБЕРІГАННІ В УМОВАХ ЗАХІДНОГО ЛІСОСТЕПУ

Застосування мікробіологічних препаратів для захисту рослин та бактеріальних добрив Планриз, Фітоцид, Діазофіт та Фосфоентерин в умовах Західного Лісостепу для обробки бульб перед садінням, рослин в період бутонізації та цвітіння, перед закладанням на зберігання сприяло зниженню ураження збудниками хвороб у 1,6-2,9 рази. Серед загальної кількості хвороб частка мокрої бактеріальної гнилі складала 17,6-22,6 %, фомозної гнилі – 13,5-16,1 %, сухої фузаріозної гнилі – 61,3-67,6 %.  У бульб, посаджених у другій декаді травня,  розвиток Fusarium spp. в кінці зберігання зростав у 1,3-1,8 рази порівняно з посадкою у третій декаді квітня. Сумісне застосування Планризу і Ридомілу Голд сприяло зниженню хвороб у 1,4-1,7 раза порівняно із одним фунгіцидом.

Ключові слова: Solanum tuberosum L., строки садіння, мікробіологічні препарати, хвороби, Pectobacterium carotovorum, Phoma exigua  Desm.,  Fusarium spp., зберігання.

 

Посилання: 
 1. Власенко М.Ю. Біохімічний склад та якість бульб картоплі залежно від умов мінерального живлення на чорноземах центрального Лісостепу / М.Ю. Власенко, С.Д. Петренко // Аграрні вісті. – Біла Церква, 2006. – № 3. – С. 4-6.
 2. Гусев С.А. Проведение исследований по хранению картофеля. Методические указания / С.А. Гусев, С.Ф. Полищук. – М.: ВАСХНИЛ, 1988. – 19 с.
 3. Пути повышения качества свежего столового картофеля и картофелепродуктов в Центральном регионе России / В.М. Зейрук, К.А. Пшеченков, С.Н. Еланский и др. // Картофелеводство. – 2007. – Т.13. – С. 197-205.
 4. Іутинська Г.О. Шляхи регулювання функцій мікробних угруповань грунту в аспекті біологізації землеробства і стійкого розвитку агроекосистем / Г.О. Іутинська //Сільськогосподарська мікробіологія: Зб. наук. праць. – Чернігів: ЦНТЕІ,2006. – Вип.3. – С. 7-18.
 5. Якість бульб, що закладаються на тривале зберігання та вплив біопрепаратів на мікрофлору грунту під час вирощування картоплі/ В.А. Колтунов, Н.І. Войцешина, Т.В. Данілкова, В.В. Бородай // Міжв. тем. зб. «Картоплярство» –К.: Аграрна наука, 2010. – Вип. 39. – С.193–208.
 6. Колтунов В.А. Поширення хвороб при вирощуванні картоплі залежно від строків садіння, грунтово-кліматичної зони та обробки біопрепаратами / В.А. Колтунов, Т.В. Данілкова, В.В. Бородай // Вісник ХНАУ. Серія « Рослинництво. Селекція і насінництво, плодоовочівництво. – 2011. – №10. – C. 83–92.
 7. Колтунов В.А. Эффективность биопрепаратов Планриз, Диазофит и Фософоэнтерин в защите от фитопатогенов при выращивании и хранении / В.А. Колтунов, В.В. Бородай, Т.В. Данилкова // Картофелеводство: сб.науч.тр.//РУП «науч.-практ.центр НАН Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству». – Минск, 2012. – Т.20. – С. 102-111.
 8. Методичні рекомендації щодо проведення досліджень з картоплею / УААН. Інститут картоплярства. – К.: Аграрна наука, 2002. – С.62.
 9. Патика В.П. Екологічні основи застосування біологічних засобів захисту рослин як альтернативи хімічним пестицидам / В.П. Патика, Т.Г. Омельянець // Агроекологічний журнал. – 2005, № 2. – С.21–24.
 10. Технология хранения картофеля / К. А. Пшеченков [и др.] ; Рос. акад. с.-х. наук, Всерос. НИИ картофельного хозяйства им. А. Г. Лорха, МГУ им. М. В. Ломоносова. – М.: Картофелевод, 2007. – 191 с.
 11. Multi-strain Co-cultures Surpass Blends for Broad Spectrum Biological Control of Maladies of Potatoes in Storage / P.J. Slininger, D.A. Schisler, M.A. Shea-Andersh and all. // Biocontrol Science and Technology 20:763-786. –  2010.

 

Завантажити статью: 
ДолученняРозмір
PDF icon borodai_10_2013.pdf305.95 КБ