Ви є тут

ВПЛИВ ІНЦУХТУ НА ФОРМУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ПРОДУКТИВНОСТІ У СОРТОЗРАЗКІВ РІПАКУ ОЗИМОГО

Наведено характер впливу інцухту на формування висоти стебла, кількості стручків на центральному суцвітті, довжини стручка і кількості насінин у стручку в різних генотипів ріпаку озимого. Виявлено, що в більшості сортозразків спостерігається інбредна депресія: найбільше виражена за висотою стебла у сортів Трабант (69,7 ± 3,2 см, що на 20,2 см менше порівняно із вільним запиленням – 89,9 ± 2,2 см), Донгон (79,4 ±4,9 см, порівняно з 90,2 ± 1,1 см), Ландар (76,8 ± 3,6 см, порівняно з 88,4 ± 2,7 см); за кількістю стручків на центральному суцвітті – у сортозразків Чемпіон України (13,4±1,4 шт. порівняно з 24,9±1,1 – у рослин за вільного запилення), Донгон (20,8±2,8 шт., порівняно з 26,4±2,0 шт.), Астрід (17,4±2,2 шт., порівняно з 25,5±1,4 шт.); за довжиною стручка та кількістю насінин у стручку – Чемпіон України.

Ключові слова: інцухт, інбридинг, інбредна депресія, інцухт-покоління, селекція, ріпак озимий.

Посилання: 
  1. Монахос Г.Ф. Схема создания двухлинейных гибридов капустных овощных культур на основе самонесовместимости / Г.Ф. Монахос // Известия ТСХА, 2007. – Вып. 2. – С. 86-93.
  2. Кулікова Н.М. Вихідний матеріал редиски для створення гетерозисних гібридів на основі самонесумісності: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук: спец. 06.01.05 – селекція рослин / Н.М. Кулікова. – Харків, 2007. – 19 с.
  3. Молоцький М.Я. Генетика / М.Я. Молоцький, С.П. Васильківський, В.І. Князюк. – Біла Церква, 1998. – С. 218-223.
  4. Полюдина Р.И. Селекция кормовых культур в Сибири / Р.И. Полюдина, О.А. Рожанская, Д.А. Потапов // Вестник ВОГиС. – Т. 9. – № 3. – 2005. – С. 381-388.
  5. Потапов Д.А. Инбридинг как метод генотипической дифференциации исходного материала при создании 000–форм ярового рапса / Д.А. Потапов // Сельскохозяйственная биология. – 2004. – № 3. – С. 76–79.
  6. Paul N. K. Heterosis and inbreeding in forage rape (Brassica napus L.) / N.K. Paul, T.D. Johnston and C.F. Eagles. – Welsh Plant Breeding Station Aberystwyth, UK. – Euphytica. – № 36. –1987. – P. 345-349.
  7. Селекція / В.Д. Гайдаш, М.М. Климчук, М.М. Макар та ін. – Івано-Франківськ: Сіверсія ЛТД, 1998. – С. 32-73.
  8. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта / Б.А. Доспехов. – [3-е изд., перераб. и доп.]. – М.: Колос, 1973. – 336 с.
  9. Лакин Г.Ф. Биометрия / Г.Ф. Лакин. – [4-е изд., перераб. и доп.]. – М.: Высшая школа, 1990. – 352 с
  10. Гуляев Г.В. Генетика / Г.В. Гуляев. – изд. 3-е, перераб. и доп. – Москва: Колос, 1984. – С. 275-281.
Завантажити статью: 
ДолученняРозмір
PDF icon ivko_1_2014.pdf328.54 КБ