Ви є тут

ВПЛИВ ЕКОЛОГІЧНОГО ЧИННИКА НА РЕАЛІЗАЦІЮ СЕЛЕКЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ НОВИХ СОРТІВ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ М’ЯКОЇ

Встановлено, що нові сорти пшениці озимої м׳якої проявляють глибокі специфічні реакції на агроекологічні умови в місцях їх вирощування. Для успішного вирішення проблеми екологічної адаптивності і розкриття потенціалу їх продуктивності для кожного екологічного регіону необхідно добирати сорти з оптимальною генетично-інформаційною програмою, яка б втілювала найбільшу кількість корисних ознак і властивостей та впроваджувати диференційований підхід до їх розміщення в агрокліматичних зонах, підзонах, мікрозонах і екологічних регіонах відповідно до вимог селекційно-біологічних властивостей сортів, умов природно-екологічного, агрономічного і економічного середовища у яких їх вирощують і природної адаптивної спроможності. Визначено підзони, мікрозони, географічні точки в яких доцільно розміщати новозареєстровані сорти.

Ключові слова׃ сорт, екологічний чинник, грунтово-кліматична зона, підзона, мікрозона, урожайність, адаптація, потенціал продуктивності.

 

Посилання: 
  1. Таран Н.Ю. Глобальні зміни клімату як фактор підвищення адаптивного потенціалу агроценозів / Н.Ю.Таран, Л.М.Бацманова, М.М.Мусієнко // Посібник Українського хлібороба. – Науково-практичний щорічник. – 2011. – С.157-160.
  2. Улич Л.І. Дослідження впливу морфологічних ознак і біологічних властивостей пшениці м’якої на продуктивність агробіоценозів, їх господарсько-агрономічне значення та прояви при ідентифікації за експертизи на ВОС / Л.І.Улич, С.М. Гринів, Ю.Ф.Терещенко // Агробіологія. Збірник наукових праць Білоцерківського НАУ. – Біла
    Церква. – Вип. 5. (84). – 2011. – С. 63-69.
  3. Кириленко В.І. Лабораторія селекції інтенсивних сортів озимої пшениці / В.І. Кириленко // Історія створення, розвитку та діяльності структурних підрозділів Миронівського інституту імені В.М.Ремесла. – Миронівка, 2012. – С. 87-91.
  4. Неттевич Э.Д. Проблемы селекции зерновых культур в нечерноземной зоне / Э.Д.Неттевич // Вестник с.-х. науки, 1983. – №5. – С. 108-112.
  5. Біологічне рослинництво / За ред. Зінченка О.І. – К.: Вища школа, 1996. – 240 с.
  6. Яшовський І.В. Екологічні основи добору сортів / І.В.Яшовський // Наукові основи ведення зернового господарства. – За ред. В.Ф.Сайка. – К.: Урожай, 1994. – С. 111-120.
  7. Методика проведення експертизи та державного випробування сортів рослин зернових, круп’яних та зернобобових культур // Охорона прав на сорти рослин. – К., 2003. – №2, ч.3. – С.6-19, 191-204.

 

Завантажити статью: 
ДолученняРозмір
PDF icon hahula_11_2013.pdf360.61 КБ