Ви є тут

ВПЛИВ ЕКОЛОГІЧНОГО ЧИННИКА НА РЕАЛІЗАЦІЮ СЕЛЕКЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ НОВИХ СОРТІВ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ М’ЯКОЇ

Встановлено, що нові сорти пшениці м’якої озимої проявляють глибокі специфічні реакції на агроекологічні умови в місцях їх вирощування. Для успішного вирішення проблеми екологічної адаптивності та розкриття потенціалу їх продуктивності  для кожного екологічного регіону необхідно добирати сорти з оптимальною генетично-інформаційною програмою, яка б втілювала найбільшу кількість корисних ознак і властивостей тавпроваджувала диференційований підхід до їх розміщення в агрокліматичних зонах, підзонах, мікрозонах і екологічних регіонах відповіднодовимог селекційно-біологічних властивостей сортів, умов природно-екологічного, агрономічного і економічного середовища, в яких їх вирощують і природної адаптивної спроможності. Визначено підзони, мікрозони, географічні точки, в яких доцільно розміщати новозареєстровані сорти. 

Ключові слова: сорт, екологічний чинник, ґрунтово-кліматична зона, підзона, мікрозона, урожайність, адаптація, потенціал продуктивності.

Посилання: 

1. Таран Н.Ю. Глобальні зміни клімату як фактор підвищення адаптивного потенціалу агроценозів / Н.Ю. Таран, Л.М. Бацманова, М.М. Мусієнко//Посібник Українського хлібороба. –Науково-практичний щорічник. –2011. –С.157- 160.
2. Улич Л.І. Дослідження впливу морфологічних ознак і біологічних властивостей пшениці м’якої на продуктивність агробіоценозів, їх господарсько - агрономічне значення та прояви при ідентифікації за експертизи на ВОС / Л.І. Улич, С.М., Гринів, Ю.Ф. Терещенко //Агробіологія. Збірник наукових праць Білоцерківського НАУ. –Біла Церква. –Вип. 5. (84). –2011. – С. 63- 69.
3. Кириленко В.І. Лабораторія селекції інтенсивних сортів озимої пшениці  / В.І. Кириленко  //Історія створення, розвитку та діяльності структу рних підрозділів Миронівського інституту імені В.М.Ремесла. –Миронівка. –2012. –С. 87- 91. 
4. НеттевичЭ.Д. Проблемы селекции зерновых культур в нечерноземной зоне / Э.Д. Неттевич // Вестник с.- х. науки. –1983. – №5. –С. 108- 112. 
5. Біологічне рослинництво / За ред. О.І. Зінченка. –К.:Вища школа, 1996. –240 с.
6. Яшовський І.В. Екологічні основи добору сортів  /  І.В. Яшовський  // Наукові основи ведення зернового господарства / За ред. В.Ф.Сайка. –К.: Урожай, 1994. –С. 111- 120.
7. Методика проведення експертизи та  державного випробування сортів рослин зернових, круп’яних та зернобобових культур // Охорона прав на сорти рослин. –К., 2003. –№2. –Ч.3. –С. 6-204.

Завантажити статью: 
ДолученняРозмір
PDF icon hahula_2_2014.pdf244.25 КБ