Ви є тут

ВПЛИВ БІОПРЕПАРАТІВ НА ЗМІНИ ЕПІФІТНОЇ МІКРОФЛОРИ БУЛЬБ КАРТОПЛІ ПІД ЧАС ЗБЕРІГАННЯ

Імуностимулююча активність метаболітів бактерій, що є основою біопрепаратів Планриз, Діазофіт і Фосфоентерин, мала пролонговану дію, сприяючи збереженню захисного потенціалу в бульбах картоплі в період їх зберігання. Застосування біопрепаратів вплинуло на зниження контамінації бульб збудниками Fusarium та Alternaria sp. в 1,9-2,8 рази порівняно із контролем. Установлено зменшення кількості патогенів в 1,5-4,7 рази у складі епіфітної мікрофлори бульб стійкого сорту картоплі Скарбниця порівняно з відносно сприйнятливим Лілея. Сумісне застосування Ридомілу Голд та Планризу виявилось ефективнішим за умов застосування одного фунгіциду Ридоміл Голд.

Ключові слова: Solanum tuberosum L., епіфітна мікрофлора, біопрепарати, зберігання.

Посилання: 
 1. Биопрепараты в сельском хозяйстве. (Методология и практика применения микроорганизмов в растениеводстве и кормопроизводстве) / [И. А. Тихонович, А. П. Кожемяков, В. К. Чеботарь и др.]. – М.: Россельхозакадемия, 2005. – 154 с.
 2. Волкогон В.В. Біопрепарати комплексної дії при вирощуванні картоплі/ В.В. Волкогон, С.Б. Дімова // Вісн. аграр. науки. – 2005. – №10. – С. 29-32.
 3. Колтунов В.А. Ресурсний потенціал сортименту картоплі: монографія / В. А. Колтунов, Н. І. Войцешина,
  М. М. Фурдига. – Київ: КНТЕУ, 2014. – 323 с.
 4. Биопрепараты с разным механизмом действия для борьбы с грибными болезнями картофеля / Куликов С.Н., Алимова Ф.К., Захарова Н.Г. и др. // Прикладная биохимия и микробиология. – 2006. – Том 42. – № 1. – С. 86-92.
 5. Курдиш І. К. Перспектива застосування мікробів-антагоністів у захисті агроекосистем від фітопатогенів /
  І. К. Курдиш// Сільськогосподарська мікробіологія: Зб. наук. праць. – Чернігів: ЦНТЕІ, 2011. – Вип.13. – С. 23-41.
 6. Методы почвенной микробиологии и биохимии / Под ред. Звягинцева Д.Г. – М.: МГУ, 1991. – 304 с.
 7. Патика В.П. Екологічні основи застосування біологічних засобів захисту рослин як альтернативи хімічним пестицидам / В.П. Патика, Т.Г. Омельянець // Агроекологічний журнал. – 2005. – № 2. – С. 21–24.
Завантажити статью: 
ДолученняРозмір
PDF icon koltunov_borodai.pdf268.69 КБ