Ви є тут

ВАРІЮВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ПРОДУКТИВНОСТІ КОЛОСА ЯЧМЕНЮ ЯРОГО ЗАЛЕЖНО ВІД ГЕНОТИПУ СОРТУ ТА СТУПЕНЯ УРАЖЕННЯ ХВОРОБАМИ

Виділено генотипи з груповою стійкістю проти хвороб ячменю ярого. Визначено найбільш ефективні джерела стійкості для використання в селекційній роботі ячменю ярого проти листкових хвороб: Secuva, Nansy, Eunova, Linus, Makay, Danuta, Dominique, Hanka, Sebastian та ін. Встановлено варіювання елементів продуктивності у сортів ячменю ярого залежно від генотипу сорту та ступеня ураження хворобами. Залежно від інтенсивності ураження збудниками хвороб зменшувалася маса зерна з колоса. Сорти Eunova, Danuta, Serva, Barke, Adonis, Marnie, Nansy, Європрестиж, Bojos проявили стійкість проти хвороб і мали вищу масу зерна з колоса порівняно з сортами, які мали високий ступінь ураження.

Ключові слова: ячмінь ярий, джерела стійкості, борошниста роса, смугаста, сітчаста і темно-бура плямистості, кількість зерен з головного колоса, маса зерна з головного колоса.

Посилання: 

1. Буга С.Ф. Роль сорта в формировании комплекса патогенов ячменя в Белоруссии / С.Ф. Буга, Т.И. Гололоб // Микология и фитопатология. – 1998. – Вып.1. –  Т.32. – С. 73-77.

2. Трибель С.О. Стійкі сорти. Зменшення енергомісткості і втрат урожаїв від шкідливих організмів за допомогою селекції / С.О.Трибель // Насінництво. – № 4. – 2006. – С. 18-20.

3. Зыкин В.А. Параметры экологической пластичности сельскохозяйственных растений, их расчет и анализ. Методические рекомендации / В.А. Зыкин, В.В. Мешков, В.А. Сапега. – Новосибирск, 1984. – 25 с.

4. Імунітет рослин / М.Д. Євтушенко, М.П. Лісовий, В.К. Пантелєєв, О.М. Слісаренко. – К.: Колобіг, 2004. – 303 с.

5. Кузнецова Т.Е. Селекция ячменя на устойчивость к болезням / Т.Е. Кузнецова, Н.В. Серкин. – Краснодар, 2006. – 288 с.

6. Гешеле Э.Э. Методическое руководство по фитопатологической оценке зерновых культур / Э.Э. Гешеле.– Одеса, 1971. – 180 с.

7. Изучение устойчивости злаковых культур к мучнистой росе / В.И. Кривченко, Э.Х. Сужанбердина, В.А. Вершинина, Т.В. Лебедев // Методические указания. – Л., 1980 – 9 с.

8. Бабаянц Л.Т. Методы селекции и оценки устойчивости пшеницы и ячменя к болезням в странах-членах СЭВ / Л.Т. Бабаянц, А. Мештерхази, О. Вехтер и др. – Прага, 1988. –321 с.

9. Методики випробування і застосування пестицидів / С.О. Трибель, Д.Д. Сігарьова, М.П. Секун та ін. За ред. проф. С.О.Трибеля. – К.: Світ, 2001. – 448 с.

10. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта / Б.А. Доспехов. – М.: Колос, 1985. – 315 с.

Завантажити статью: 
ДолученняРозмір
PDF icon sabadin_1_2014.pdf831.91 КБ