Ви є тут

УРОЖАЙНІСТЬ СОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД СОРТУ, НОРМ ВИСІВУ НАСІННЯ ТА СПОСОБІВ ДОГЛЯДУ ЗА ПОСІВАМИ

Висвітлено вплив властивостей сортів, різних способів догляду за посівами та норм висіву насіння на урожайність сої. Посіви сої сорту Устя краще реагували на загущення, ніж сорт Романтика. Оптимальна норма висіву сої сорту Романтика за звичайного рядкового способу сівби – 700–800 тис. насінин/га. Оптимальна норма висіву для сорту Устя – 800–900 тис. насінин/га. Варто зазначити, що сорт Романтика краще конкурував з бур’янами, ніж рослини сорту Устя, оскільки урожайність на варіантах досліду, де не проводили заходи з регулювання чисельності бур’янів була вищою в посівах сої сорту Романтика.

Ключові слова: соя, сорт, норма висіву, спосіб догляду за посівами, урожайність.

Посилання: 
  1. Бабич А. Сорти сої і перспективи виробництва її в Україні / А. Бабич // Пропозиція. – 2007. – № 4. – С.46–49.
  2. Урожайність як інтегральний показник реакції рослин сої на елементи технології вирощування / [Каленська С. М., Новицька Н. В., Гарбар Л. А., Андрієць Д. В.] // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. – 2010. – Вип. 149. – С. 227–234.
  3. Петриченко В.Ф. Формування продуктивності сої залежно від впливу способу механізованого догляду за посівами в умовах південно-західного Степу України / В.Ф. Петриченко, О.М. Дробітько // Збірник наукових праць Вінницького державного аграрного університету. – Вінниця, 2009. – Вип. 38. – С. 60-66.
  4. Шевніков М. Я. Наукові основи вирощування сої в умовах лівобережного Лісостепу України: Монографія /
    М. Я. Шевніков. – Полтава, 2007. – 208 с.
  5. Description of the environmental damage on soybean seeds / M. R. Arango, R. M. Craviotto [and others] // Seed Science and Technology. – 2006. – Vol. 34. – P. 133–141.
  6. Laue G. Influence of Rotation Sequence on the Optimum Corn and Soybean Plant Population / G. Laue // Agron J. – 2002. – Vol. 94. – P. 968–974.
  7. Molecular phylogeny and evolution of alcohol dehydrogenase (Adh) genes in legumes / T. Fukuda, J. Yokoyama [and others] // BMC Plant Biology. – 2005. – Vol. 5:6. – P. 186–196.
Завантажити статью: 
ДолученняРозмір
PDF icon milenko.pdf515.91 КБ