Ви є тут

УРОЖАЙНІСТЬ СОРТІВ ТА ГІБРИДІВ БУРЯКУ СТОЛОВОГО В УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

Наведено результати дослідження придатності сортів та гібридів буряку столового зарубіжної селекції до вирощування в умовах Правобережного Лісостепу України. Встановлено особливості проходження фенологічних фаз розвитку рослин, їх біометричні показники залежно від сортових особливостей. Визначено рівень врожайності, структуру врожаю та товарність одержаної продукції.

Ключові слова: буряк столовий, сорт, гібрид, коренеплід, урожайність.

 

Посилання: 

1. Бакулина В. А. Сорт – основа технологии / В. А. Бакулина // Картофель и овощи. – 1988. – № 1. – С. 14.

2. Ничипорович А. А. Фотосинтетическая деятельность растений как основа их продуктивности в биосфере и земледелии / А. А. Ничипорович // Фотосинтез и продукционный процесс. – М.: Наука, 1988.– С. 5–28.

3. Игнатьева И. П. Плодовые и овощные культуры СССР / Игнатьева И. П., Постников А. Н., Борисов Н. В. – М.: ВО Агропромиздат, 1990. – 184 с.

4. Тихоненко Д. Г. Ґрунтознавство / Тихоненко Д. Г. – К.: Вища школа, 2005. – 703 с.

5. Краткий агроклиматический справочник Украины / Под ред. К. Т. Логвинова. – Ленинград: Гидрометеоиздат, 1976. – С. 255.

6. Бондаренко Г. Л. Методика дослідної справи в овочівництві і баштанництві / Г. Л. Бондаренко, К. І. Яковенко. – Х.: Основа, 2001. – 369 с.

7. Основы научных исследований в агрономии / [Мойсейченко В. Ф., Трифонова М. Ф., Заверюха А. Х., Ещенко В. Е.]. – М.: Колос, 1996. – 336 с.

8. Грицаєнко З. М. Методи біологічних та агрохімічних досліджень рослин і ґрунтів / Грицаєнко З. М., Грицаєнко А. О., Карпенко В. П. – К.: ЗАТ „НІЧЛАВА“, 2003. – 316 с.

9. Основи наукових досліджень в агрономії / [Єщенко В. О., Копитко П. Г., Опришко В. П., Костогриз П. В.]. – К.: Дія, 2005. – 286 с.

 

Завантажити статью: 
ДолученняРозмір
PDF icon keckalo_11_2013.pdf284.94 КБ