Ви є тут

УРОЖАЙНІСТЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР ЗАЛЕЖНО ВІД СИСТЕМ ОБРОБІТКУ ГРУНТУ

Головним показником оцінки різних способів, глибин, заходів, засобів і систем обробітку ґрунту є рівень врожайності і продуктивність сільськогосподарських культур та сівозміни в цілому. Урожайність, як показник продуктивності культур, є похідною величиною від чинників і умов, в яких відбувається її формування. Тому коливання кожного чинника безперечно позначається на кінцевій величині урожайності цієї культури.

Необхідно відмітити, що негайну дію безполицевого обробітку ґрунту значною мірою можна призупинити, а його позитивне значення посилити. Численні дані, одержані в нашій країні і за кордоном, свідчать, що найбільш раціональною системою обробітку ґрунту в сівозмінах є диференційована за глибиною і способами, з врахуванням біологічних особливостей культур, стану ґрунту, забур’яненості поля.

Досліджено вплив різних систем обробітку грунту (тривалої полицевої, безполицевої, комбінованої та тривалої мілкої), різних рівнів удобрення на зміну урожайності сільськогосподарських культур.

Ключові слова: продуктивність, сівозміна, сільськогосподарські культури, урожайність, системи обробітку, удобрення.

Посилання: 

1. Системи землеробства: історія їх розвитку і наукові основи / І.Д. Примак, В.А. Вергунов, В.Г.Рошко та ін.;
За ред. І.Д. Примака. – Біла Церква, 2004. – 528 с.

2. Екологічні проблеми землеробства / І.Д. Примак, Ю.П. Манько, Н.М. Рідей та ін.; За ред. І.Д. Примака. –
К.: Центр учбової літератури, 2010. – 456 с.

3. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта / Б.А. Доспехов. – М.: Колос, 1985. – 416 с.

4. Основи наукових досліджень в агрономії / В.О. Єщенко, В.Г. Копитко, В.П. Опришко, П.В. Костогиз; За ред. В.О. Єщенка. – К.: Дія, 2005. – 288 с.

5. Наукові основи землеробства / І.Д. Примак, В.А. Вергунов, В.Г. Рошко та ін.; За ред. І.Д. Примака. – Біла Церква, 2005. – 406 с.

6. Грищенко Р.Є. Технологія вирощування екологічно чистого зерна озимої пшениці / Р.Є. Грищенко // Зб. наук. праць Інституту землеробства УААН. – К., 1997. – Вип. 1. – С. 109-111.

7. Рубін С.С. Землеробство / С.С. Рубін, А.Г. Михаловський, В.П. Ступаков. – К.: Вища школа,1980. – 464 с.

Завантажити статью: 
ДолученняРозмір
PDF icon panchenko.pdf (76)199.11 КБ