Ви є тут

УРОЖАЙНІСТЬ РАННЬОЇ КАРТОПЛІ ЗАЛЕЖНО ВІД СПОСОБІВ ПЕРЕДСАДИВНОЇ ПІДГОТОВКИ БУЛЬБ ТА СОРТОВИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ У ПРАВОБЕРЕЖНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

Висвітлено результати досліджень щодо вивчення продуктивності районованих ранньостиглих сортів картоплі, залежно від способів передсадивної підготовки бульб. Виявлено суттєвий вплив способів передсадивного пророщування бульб на товарний урожай ранньостиглих сортів. Визначено спосіб передсадивного пророщування бульб, який дає змогу на 60-й день від садіння одержати найвищу товарну урожайність ранньої картоплі. Передсадивне пророщування бульб картоплі сприяє підвищенню врожаю ранньої картоплі. Пророщування бульб у палетах дає змогу на 60-й день від садіння отримати найвищий товарний урожай ранньої картоплі у сортів Нагорода – 15,4 т/га, Тирас –15,2 т/га, Сантарка – 13,9 т/га.

Ключові слова: картопля, ранньостиглі сорти, способи пророщування, урожайність.

Посилання: 

1. Горкуценко О.В. Виробництво ранньої картоплі / О.В. Горкуценко, Б.О. Бенюх, В.І. Заєць. – К.: Урожай, 1988. – 164 с.

2. Картопля / За ред. А.А. Бондарчука, М.Я. Молоцького, В.С. Куценка. – Біла Церква, 2007. – Т. 3. – 536 с.

3. Картопля: вирощування, якість, збереженність / За ред. А.А. Бондарчука, В.А.Колтунова. – К.: КИТ, 2009. – 231с.

4. Методичні рекомендації щодо проведення досліджень з картоплею. – Немішаєво, 2002. – 182 с.

5. Молоцький М.Я. Поради картопляру-аматору / М.Я.Молоцький, А.А. Бондарчук. – Біла Церква, 2005. – 168 с.

6. Писарев Б.А. Производство раннего картофеля /Б.А. Писарев. – М.: Россельхозиздат, 1986. – 287 с.

7. Цікаве картоплярство / За ред. П.С. Теслюка, Л.П. Теслюка. – Луцьк: Надстиря, 2009. – 290 с.

Завантажити статью: 
ДолученняРозмір
PDF icon gorodetskiy_2_2014.pdf202.17 КБ