Ви є тут

УРОЖАЙНІСТЬ БУРЯКУ СТОЛОВОГО В ПРАВОБЕРЕЖНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

Представлено результати дослідження придатності сортів та гібридів буряку столового зарубіжної селекції до вирощування в умовах Правобережного Лісостепу України. Встановлено особливості настання та проходження фенологічних фаз розвитку рослин залежно від сортових особливостей в умовах проведення дослідження. Визначено біометричні показники рослин у фазу пучкової стиглості та в період збирання врожаю. Проаналізовано показники рівня загальної врожайності та всіх її складових в структурі врожаю. Відзначено високий показник товарності одержаної продукції. Встановлено продуктивність сортів і гібридів вітчизняної і зарубіжної селекції та визначено основні біометричні показники товарних коренеплодів.

Ключові слова: буряк столовий, сорт, гібрид, коренеплід, урожайність.

Посилання: 

1. Scott T. Meissner Studies of red beet (Beta vulgaris L.) / T. Scott. – Cornell University, May, 1994. – 1130 p.

2. Бакулина В. А. Сорт – основа технологии / В. А. Бакулина // Картофель и овощи. – 1988. – № 1. – С. 14.

3. Różnorodność jako dynamiczny współczynnik potencjalnego nasilenia buraków cukrowych [Электронный ресурс] – Режим доступу: http://plnauka.com/botanika-i-selskoe-hoz-vo/32627-Sort-kak-dinamichnyiy-faktor-potenciala-intensifikacii-sveklovodstva.html

4. Ничипорович А. А. Фотосинтетическая деятельность растений как основа их продуктивности в биосфере и земледелии / А. А. Ничипорович // Фотосинтез и продукционный процесс. – М.: Наука, 1988.– С. 5–28.

5. Bhagyalakshmi Neelwarne. Red Beet Biotechnology: Food and Pharmaceutical Applications, 2012. – 447 p.

6. Игнатьева И. П. Плодовые и овощные культуры СССР / Игнатьева И. П., Постников А. Н., Борисов Н. В. – М.: ВО Агропромиздат, 1990. – 184 с.

7. Тихоненко Д. Г. Ґрунтознавство / Тихоненко Д. Г. – К.: Вища школа, 2005. – 703 с.

8. Краткий агроклиматический справочник Украины / Под ред. К. Т. Логвинова. – Ленинград: Гидрометеоиздат, 1976. – С. 255.

9. Бондаренко Г. Л. Методика дослідної справи в овочівництві і баштанництві / Г. Л. Бондаренко, К. І. Яковенко. – Х.: Основа, 2001. – 369 с.

10. Грицаєнко З. М. Методи біологічних та агрохімічних досліджень рослин і ґрунтів / Грицаєнко З. М., Грицаєнко А. О., Карпенко В. П. – К.: ЗАТ „НІЧЛАВА“, 2003. – 316 с.

11. Основи наукових досліджень в агрономії / [Єщенко В. О., Копитко П. Г., Опришко В. П., Костогриз П. В.]. – К.: Дія, 2005. – 286 с.

Завантажити статью: 
ДолученняРозмір
PDF icon keckalo_2_2014.pdf251.15 КБ