Ви є тут

SWITCHGRASS SEEDS RISING INCREASE

Викладено результати досліджень з ефективності підвищення енергії проростання та схожості насіння проса лозовидного при сортуванні його за питомою масою. Доведено, що за основного сортування при відповідному режимі роботи пневматичного сортувального столу енергія проростання та схожість насіння, яке мало ці показники на рівні 77–78 % підвищувалися на 10 %. Повторне сортування насіння, що надходило в проміжну фракцію та відходи забезпечило отримання підготовленого насіння з енергією проростання і схожістю такою ж, як і за основного сортування – 87 %. При цьому вихід підготовленого насіння зі схожістю 87 % збільшився з 53,9 до 78,6 %. У процесі досліджень встановлено оптимальний режим роботи пневматичного сортувального столу як для основного, так і повторного сортування.

Ключові слова: схожість, режим сортування, просо лозовидне, насіння.

Посилання: 

1. Біоенергетичні рослини як сировина для біопалива / Хіврич О., Курило В., Квак В., Каськів В. // Пропозиція. – 2011. – №6. – 68 с.

2. Свічграс як нова фітоенергетична культура. / Мороз О.В., Смірних В.М., Курило В.Л. та ін. // Цукрові буряки. – 2011. – Вип. 3. – С. 12-14.

3. International Rules for Seed Testing. – ISTA, 1999. – 85 с.

4. Sorten – und Saatgutrecht der Europäischen Union. – Brüssel, Stand 19. – 2003. – 532 p.

5. Якість насіння свічграсу залежно від способів його сортування / Доронін В.А., Кравченко Ю.А., Бусол М.В., Доронін В.В. – Київ: ІБКіЦБ, 2013. – Вип. 19. – С. 28–32.

6.Способи підвищення якості насіння свічграсу / Доронін В.А., Кравченко Ю.А., Бусол М.В., Доронін В.В. // Біоенергетика. – 2014. – Вип. 2. – С. 22-24.

7. Методи визначення якості. ДСТУ 4138-2002 Насіння сільськогосподарських культур [Введ. з 01.01.2004 р.] – К.: видав. Держспоживстандарт України, 2003. –173 с.

8. Метод визначення якості насіння свічграсу / Доронін В.А., Кравченко Ю.А., Бусол М.В. та ін. – Київ: ІБКіЦБ, 2014. – Вип. 22. – С. 22–27.

9. Доспехов Б.С. Методика полевого опыта / Б.С. Доспехов. – М.: Агропромиздат, 1985. – 351 с.

 

Завантажити статью: 
ДолученняРозмір
PDF icon karpuk_1_2017.pdf374.98 КБ