Ви є тут

СУЧАСНЕ ФІЛОСОФСЬКЕ ОСМИСЛЕННЯ СИСТЕМИ ЗЕМЛЕРОБСТВА ЯК НАУКОВОЇ КАТЕГОРІЇ

Глибоко розкритий зміст системи як наукової категорії у зв’язку з сучасним філософський осмисленням і розповсюдженням цього поняття на дослідження абстрактних логічних, понятійних, знакових та інших систем. Висвітлені основні ознаки системи землеробства, як фундаментальної науково-методологічної категорії пізнання, зміст якої пов'язаний з формуванням системного типу наукового мислення. Обґрунтована необхідність розробки адаптивно-ландшафтних систем землеробства у контексті систем ведення сільського господарства з використанням методології сучасного системного підходу і математичного моделювання.

Ключові слова: система, система землеробства, наукова категорія, філософське осмислення, ознаки, родючість, земельні ресурси.

 

Посилання: 

1. Кирюшин В.И. Теория адаптивно-ландшафтного земледелия и проектирования агроландшафтов / В.И. Кирюшин. – М.: КолосС, 2011. – 443 с.

2. Системи землеробства: історія їх розвитку і наукові основи / І.Д. Примак, В.А. Вергунов, В.Г. Рошко та ін.; За ред. І.Д. Примака. – Біла Церква, 2004. – 528 с.

3. Ряба О.І. Еволюція поняття і змісту системи землеробства / О.І. Ряба// Агробіологія: Зб. наук. праць Білоцерків. нац. аграр. ун-ту. – Біла Церква, 2011. – Вип. 5 (84) – С. 43-49.

4. Проблема поняття, змісту, дослідження і назви сучасних систем землеробства / І.Д. Примак, О.І. Ряба, В.О. Єщенко, В.П. Опришко// Таврійський науковий вісник: науковий журнал. Вип. 75. – Херсон: Грінь Д.С., 2011. – С. 69-82.

5. Адаптивні системи землеробства /В.П. Гудзь, І.Д. Примак, М.Ф. Рибак та ін.; за ред. В.П. Гудзя. – К.: Центр учбової літератури, 2007. –336 с.

6. Петриченко В.Ф. Сучасні системи землеробства України / В.Ф. Петриченко, Я.Я. Панасюк. – Вінниця: ФОП Данилюк В.Г., 2009. – 256 с.

7. Проблема класифікації сучасних систем землеробства / І. Примак, О. Ряба, О. Єщенко, В. Опришко// Вісник Львів. нац. аграр. ун-ту – Львів, 2011. – №125 (2). – С. 223-224.

8. Примак І.Д. Вчення про системи землеробства у контексті системи ведення сільського господарства в історичному розвитку/ І.Д. Примак, О.І. Ряба // Вісник Центру наукового забезпечення АПВ Харківської області. – 2011. – Вип. 11. – С. 313-326.

 

Завантажити статью: 
ДолученняРозмір
PDF icon primak_11_2013.pdf (61)311.41 КБ