Ви є тут

Сортування насіння проса прутоподібного (Panicum virgatum L.) за сукупністю ознак

У статті наведено результати досліджень ефективності сортування насіння проса прутоподібного за сукупністю ознак – питомою масою та аеродинамічними властивостями – з метою зниження біологічного стану спокою насіння та значного підвищення схожості. Експериментально доведено, що послідовне сортування насіння в два етапи за сукупністю ознак – питомою масою на пневмостолі та аеродинамічними властивостями на аспіраційній колонці – забезпечило достовірне підвищення його енергії проростання, схожості та маси 1000 насінин. Сортування насіння сорту Морозко на пневмостолі забезпечило отримання насіння з енергією проростання і схожість в позиціях 1 та 2 відповідно – 16–19 та 20–22 %, тимчасом у позиціях 3–5 ці показники становила відповідно – 5–13 та 9–17 %. Повторне сортування цього насіння за аеродинамічними властивостями забезпечило підвищення енергії проростання та схожість насіння з позиції пневмостола 3, відповідно, на 12 та 13 %, проміжної фракції – на 14–16 %, а відходу – на 19–21 % порівняно з цими показниками до сортування, що зумовлено відбором легкого і з нижчою схожістю насіння. Сортування насіння за сукупністю ознак забезпечило не лише підвищення його якості, а і збільшення виходу більш схожого насіння. Найефективнішим способом підготовки насіння проса прутоподібного до сівби є його сортування за сукупністю ознак – питомою масою та аеродинамічними властивостями, що забезпечує зниження біологічного стану спокою насіння, достовірне підвищення його енергії проростання, схожості, маси 1000 насінин та виходу якісного насіння. Однак цей захід не забезпечує повного вирішення зниження біологічного стану спокою насіння.
Ключові слова: вихід насіння, аеродинамічні властивості, питома маса, енергія проростання, схожість, маса 1000 насінин.

 

Посилання: 
1. Сінченко В.М., Гументик М.Я., Бондар В.С. Перспективи технології виробництва біопалива. Біоенергетика. № 2(4). Київ. 2014. 13 с.
2. Annual Statistical Report on the contribution of biomass to the energy system in the EU 27, AEBIOM, 2011. URL: http://ru.scribd.com/doc/73012151/2011-AEBIOMAnnual-Statistical-Report
3. European Bioenergy Outlook. AEBIOM, 2013 URL: http://www. aebiom.org/blog/aebiom-statistical-report-2013/
4. Scarlat N. Highlights of the Conference. In Proceedings of the 27th European Biomass Conference & Exhibition. Lisbon, Portugal, 27–30 May 2019. URL: http:// programme.eubce.com/search.php?close=all
5. Пояснювальна записка до Закону України про зменшення споживання природного газу стосовно котлів на біомасі та інших видах місцевого палива. URL: http:// www.journal.esco.co.ua/2006_2/art123.htm.
6. Effect of three pretreatment techniques on the chemical composition and on the methane yields of Opuntia fcus-indica (prickly pear) biomass / Calabrò P.S. et al. Waste Manag. Res. 2018, 36. P. 17–29.
7. Щербакова Т.О., Рахметов Д.Б. Особливості будови пагонів проса прутоподібного (Panicumv virgatum L.) в умовах інтродукції в Правобережному Лісостепу та Поліссі України. Plant Varieties Studying and protection. 2017. Т. 13. № 1. С. 85-88.
8. Sorten – und Saatgutrecht der Europäischen Union. Brüssel, Stand 19. 2003, 532 p.
9. Семеноводство и семенной контроль (перевод с чешского Г.Н. Мирошниченко) / Еленко Е. и др. М.: Колос, 1981. 335 с.
10. OESD Scheme for the Varietal Certifcation of Sugar Beet and Fodder Beet Seed, moving in international trade. Fnnex IX to the descision, 2003. Р. 123-145.
11. Фиросова М.К. Семенной контроль. М., Колос, 1969. С. 148-154.
12. Stratifcation in switchgrass seed is reversed and hastened by drying / Shen Z. et al. Crop Sci. 2001. 41. P. 1546–1551. URL: https://www.-agronomy.org/publications/ cs/articles/41/5/1546.
13. Дрига В.В. Стратифікація, як спосіб підвищення схожості насіння проса прутоподібного (Panicum virgatum L.). Біоенергетика. 2021. № 1(17). С. 16–18.
14. Дрига В.В. Біологічний стан спокою насіння проса прутоподібного (Panicum virgatum l.) та способи його зниження. Зб. наук. праць Уманського національного університету садівництва. 2020. Вип. 96. Частина 1. С. 193–205.
15. Якість насіння свічграсу залежно від способів його сортування. Зб. наук. праць ІБКіЦБ / Доронін В.А. та ін. К.: ІБКіЦБ, 2013. Вип. 19. С. 28-32.
16. Способи підвищення якості насіння свічграсу / Доронін В.А. та ін. Біоенергетика. 2014. № 2. С. 22-24.
17. Доронін В.А., Бусол М.В. Сортування насіння за сукупністю ознак. Цукрові буряки. 2001. № 5. С. 16–17.
18. Визначення схожості насіння проса прутоподібного (свічграсу) Panicum virgatum L. / Доронін В.А. та ін. К., ІБКІЦБ НААН. 2015. 10 с.
19. Fisher R.A. Statistical methods for research workers. New Delhi: Cosmo Publications, 2006. 354 p.
20. Сайт компании StatSoft, разработчика программы Statistica 6.0. URL: http://www.statsoft.ru/.

 

Завантажити статью: 
ДолученняРозмір
PDF icon dryga_2_2021-50-56.pdf1.82 МБ