Ви є тут

СХОЖІСТЬ ТА ПРОДУКТИВНІ ВЛАСТИВОСТІ ЧОЛОВІЧОСТЕРИЛЬНОГО ГІБРИДА БУРЯКІВ ЦУКРОВИХ ЗАЛЕЖНО ВІД ТЕХНОЛОГІЇ ПІДГОТОВКИ НАСІННЯ

Проведеними дослідженнями були визначені біологічні особливості і продуктивність чоловічостерильного триплоїдного гібрида Олександрія буряків цукрових залежно від технології підготовки насіння.

Доведено, що якість дражованого насіння залежить від розміру технологічних фракцій.

Встановлено, що плоди діаметром 3,0-3,50 мм навіть за високої енергії проростання і лабораторної схожості за нестачі вологи в грунті у весняний період дають низьку схожість, в подальшому зріджені посіви і як наслідок – низьку продуктивність буряків цукрових.

Ключові слова: буряк цукровий, триплоїдні гібриди, інкрустоване насіння, фракція насіння, схожість насіння, дражоване насіння.

 

Посилання: 

1. Шпаар Д. Сахарная свекла / Д. Шпаар, Д. Драгер и др.– Минск, 2004. – 326 с.

2. Ижик Н.К. Полевая всхожесть семян/ Н.К. Ижик. – К.: Урожай, 1996. – 200 с.

3. Юнусов Р.А. Новый способ инкрустации семян сахарной свеклы / Р.А. Юнусов // Защита и карантин растений. – 2000. – № 6. – С. 32–33.

4. Зенин Л.С. Повысить качество семян / Л.С. Зенин // Сахарная свекла. – 2006. – № 2. – С. 14–17.

5. Коломиец О.К. Основные приемы улучшающие отбор односемянной сахарной свеклы в процессе семеноводства / О.К. Коломиец // Сахарная свекла. – 1960. – № 6. – С. 21–22.

6. Логвинова В.А. Влияние крупности семян на их посевные качества и продуктивность / Логвинова В.А., Волгин В.В., Шевченко А.Г. // Сахарная свекла . – 2006. – № 9. – С.22–26.

 

Завантажити статью: 
ДолученняРозмір
PDF icon hlevaskiy_11_2013.pdf (112)315.14 КБ