Ви є тут

РОЗВИТОК ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ ТА ФОРМУВАННЯ КІЛЬКОСТІ РОСЛИН У ЦЕНОЗІ

Проаналізувавши мінливість густоти стояння рослин пшениці озимої, що є важливою біологічною ознакою, яка визначає її врожайність за фазами розвитку від появи сходів до дозрівання зерна, видно, що вона помітно і достовірно зменшується.

Густота стояння рослин у ценозі пшениці озимої залежить від багатьох чинників: регульованих людиною і нерегульованих (випадкових). До регульованих чинників можна віднести всі агротехнічні заходи та якість насіння, до нерегульованих – температуру повітря, її відносну вологість, кількість атмосферних опадів, деякі екологічні джерела.

Ключові слова: густота рослин, ценоз, фаза росту, вегетаційний період, агротехнічні заходи, перезимівля, колосіння, дозрівання, сорт, мінеральні добрива, способи обробітку ґрунту, дисперсійний аналіз, частка впливу.

Посилання: 
  1. Антоненко В.С. Динамическое моделирование роста, развития и формирования продуктивности озимой пшеницы / В.С. Антоненко. – К.: АртЭк, 2002. – 64 с.
  2. Дмитренко П.О. Удобрення та густота посіву польових культур / П.О. Дмитренко, П.І. Витриховський. – К.: Урожай, 1975. – С. 35-70.
  3. Зінченко О.І. Рослинництво / О.І.Зінченко. – К.: Аграрна освіта, 2001. – 591 с.
  4. Лихочвор В.В. Мінеральні добрива та їх застосування / В.В.Лихочвор. – Львів: НВФ «Українські технології», 2008. – 312 с.
  5. Дідора В.Г. Методика наукових досліджень в агрономії: навч. посіб. / В.Г. Дідора, А.С. Смаглій, О.Ф. Ермантраут. – К., 2013. – С. 41-51.
Завантажити статью: 
ДолученняРозмір
PDF icon hahula_1_2014.pdf367.55 КБ