Ви є тут

QUALITY OF SUGAR BEET SEEDS AND THE WAYS OF ITS INCREASE

 

У статті розглянуті питання щодо підвищення якості насіння цукрових буряків. Доведено, що якість насіння формується як шляхом вирощування насіння, так і його переробкою на насіннєвих заводах. Одним з важливих елементів технології вирощування насіння гібридів на основі цитоплазматичної чоловічої стерильності є забезпечення синхронізації цвітіння і запилення батьківських компонентів через чеканку насінників, що істотно впливає не тільки на рівень урожайності насіння, але і на його якість, особливо енергію проростання і схожість. Доведено, що ефективним способом поліпшення якості насіння є його стимулювання в процесі попередньої підготовки до сівби на заводі.

Ключові слова: насіння, цукрові буряки, чеканка, додаткове запилення, стимулювання насіння, схожість, урожайність.

 

Посилання: 

 

1. Доронін В.А. Біологічні основи формування гібридного насіння цукрових буряків залежно від способів підвищення його врожайності і якості: дис. доктора с.-г. наук / В.А. Доронін. – Київ, 2003. – 305 с.

2. Насіння цукрових буряків. Вимоги до збирання врожаю: ДСТУ ISO 4231-2003. – [Чинний від 2004.01.01] – К.: Держспоживстандарт України. – 2004. – 5 с.

3. Балан В.М. Біологія і вирощування насінників коренеплодів в зрошуваних умовах півдня України / В.М. Балан, А.Є. Тарабрін, А.В. Корнійчук. – Київ: Нора-друк, 2001. – 350 с.

4. Юхновський І.А. Біологічні особливості і продуктивність гібридів ЧС компонентів залежно від умов культивування / І.А. Юхновський. – Вектор: Києво-Агро. – Вип. 5. – С. 128-132.

5. Файдюк В.В. Урожайність і якість гібридного насіння залежно від технології вирощування / В.В. Файдюк. – Київ: ІБКіЦБ. – Вип. 5. – С. 134-135.

6. Заришняк А.С. Допустиме зростання безвисадкових насінників і їх продуктивність / А.С. Заришняк, А.Г. Левченко // Цукрові буряки. – 1996. – № 10. – С. 15-18.

7. Формування гібридного насіння за різних умов вирощування / Балан В.М., Сологуб Ю.М., Файдюк В.В., Юхновський І.А. // Цукрові буряки. – 2003. – №3. – С. 8-9.

8. Насіння цукрових буряків. Методи визначення схожості, одноростковості і чистоти: ДСТУ ISO 2292-96. – [Чинний від 1996-01-01] – К.: Держспоживстандарт України. – 1995. – 11 с.  

9. Насіння цукрових буряків. Методи визначення маси 1000 насінин та маси посівної одиниці: ДСТУ ISO 4232-2003. – [Чинний від 2004-10-01] – К.: Держспоживстандарт України. – 2004. – 15 с.

10. Насіння цукрових буряків. Правила приймання і методи відбору проб: ДСТУ ISO 4328-2004. – [Чинний від 2005-07-01] – К.: Держспоживстандарт України. – 2005. – 6 с.

11. Доспехов Б.С. Методика полевого опыта / Б.С. Доспехов. – М.: Колос, 1979. – С. 271-289.

12. Овчаров К.Е. Физиологические основы прорастания семян / К.Е. Овчаров. – М.: Наука, 1969. – 280 с.

 

Завантажити статью: 
ДолученняРозмір
PDF icon karpuk_polishuk_2_2016.pdf1003.43 КБ