Ви є тут

ПРОДУКТИВНІСТЬ КОРЕНЕПЛОДІВ ГІБРИДІВ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ ВІТЧИЗНЯНОЇ, ІНОЗЕМНОЇ ТА СПІЛЬНОЇ СЕЛЕКЦІЇ

Проведеними дослідженнями була вивчена комплексна оцінка продуктивності сучасних гібридів цукрових буряків вітчизняної, зарубіжної та спільної селекцій на посівах під час вегетації та у період технічної стиглості.Одержані дані показують потенціал аналізованих матеріалів в умовах центральної частини Лісостепу України, які мають змогу забезпечити виконання всієї технології вирощування цієї технічної культури у повному обсязі.

Встановлено, що підвищення ефективності бурякоцукрового виробництва у зоні бурякосіяння кожного заводу залежить від вирощування гібридів ранньостиглих та таких, які досягають технічної стиглості в більш пізній період.

Ключові слова: цукрові буряки, гібрид, коренеплід, технічна стиглість, густота насадження.

Посилання: 
  1. Ольтман В. Селекция сахарной свеклы на улучшение качественных признаков / В. Ольтман, М. Бурба, Г. Больц. – М.: Агропромиздат, 1986. – 175 с.
  2. О методах технологической оценки сахарной свеклы / И.Ф. Бузанов, А.И.Остроушко, М.З. Хелемский и др. // Сахарная свекла. – 1973. – №12. – С. 31-33.
  3. Влияние сортовых особенностей на формирование технологических качеств и хранение сахарной свеклы / В.В. Куянов, В.А. Князев, Е.Г. Томиленко и др. // Сахарная промышленность. – 1997. – №7. – С. 9-13.
  4. Нунедина В.В. Комплексная оценка гибридов / В.В. Нунедина, А.А. Матасов // Cахарная свекла. – 2001. – № 10. – С. 19-21.
  5. Реєстри сортів рослин України на 2013-14 рр. – К.: Державна комісія по сортовипробуванню. – 2013 р., 2014 р. – 20 с.
  6. Heller Р. Verarbeitungswert verschiedener Rubenqualita­ten Zuckerindustrie / Р. Heller. – 1986. – № 8. – S. 739-741.
  7. Salanski J. A repa minosegenek Kihatasa a technologiara / J. Salanski // Cukoripar. –1965. – N 8–S. 217-230.
  8. Stechova A. Stanoveni kyseliny mlecne v cukrovarnickych stavach kolorimetricky / A. Stechova, L. Slobodova, P. Kadlec // Listy Cikrovarnicke. – 1987. – №8. – S. 169-174.
Завантажити статью: 
ДолученняРозмір
PDF icon hlevaskiy_2_2014.pdf (115)787.86 КБ