Ви є тут

ПРОДУКТИВНІСТЬ КОРЕНЕПЛОДІВ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ РІЗНИХ ГІБРИДІВ

Сучасні гібриди цукрових буряків мають потенційну врожайність коренеплодів вище 50,0 т/га і цукристості – 16,1–18,5 %. При цьому використовують насіння зі схожістю не нижче 90 %, застосовуючи високоефективні енергоощадні технології, які грунтуються на використанні агротехнічних заходів (сівозміна, система удобрення, система обробітку ґрунту, сівба на кінцеву густоту), захист від шкідників та хвороб, способі збирання коренеплодів.

Продуктивність гібрида цукрових буряків значною мірою визначає генетична інформація, що закладена в насінні, і умови середовища, в якому рослини виростають.

Метою досліджень було вивчити сортові особливості росту, розвитку та продуктивності цукрових буряків в умовах центральної частини Правобережного Лісостепу України. Для сівби використовували такі гібриди цукрових буряків: Ольжич, Етюд, Злука, Константа і Анічка, фракція: 3,5–4,5 мм, лабораторна схожість – 85–90 %.

Ріст та розвиток рослин цукрових буряків різних гібридів відрізнялися між собою. Відмічено тенденцію до більш дружнього проростання насіння та забезпечення більш повної густоти сходів у гібрида Константа.

Продуктивність коренеплодів цукрових буряків визначається урожайністю, цукристістю та збором цукру. Урожайність чоловічостерильних гібридів в середньому за три роки досліджень становила від 46,4 до 55,6 т/га, цукристість – 15,6–17,0 % і збір цукру – 7,4–9,5 т/га.

До умов центральної частини Правобережного Лісостепу України найбільш адаптованими виявилися гібриди Злука і Константа. Так, гібрид Злука мав середню за три роки врожайність 55,6 т/га, цукристість коренеплодів –
16,1 %, збір цукру – 9,0 т/га, а гібрид Константа мав урожайність 55,1 т/га, цукристість коренеплодів – 16,2 %, збір цукру – 8,1 т/га.

Ключові слова: цукрові буряки, гібриди, польова схожість насіння, цукристість, збір цукру.

 

Посилання: 
 1. Конкурентоздатні вітчизняні гібриди / Роїк М.В. та ін. Цукрові буряки. 2004. № 3. С. 18–20.
 2. Глеваський И.В. Основы оптимизации агротехнических условий формирования урожая коренеплодов сахарной свеклы: автореф. дис... д-ра с.-х. наук: 06.01.09. 1991. 50 с.
 3. Глеваський В.І., Рибак В.О., Шаповаленко Р.М. Взаємозв’язок між розміром насіння і продуктивністю буряків цукрових. Агробіологія: зб. наук. праць. БНАУ. Біла Церква. 2017. С. 71–76.
 4. Мацебера А.Г., Маласай В.М., Цибулькін П.Д., Глеваський В.І. Насіннєзнавство: Теорія і практика буряківництва. Ніжин: ТОВ «Видавництво Аспект – Поліграф», 2008. 332 с.
 5. Глеваський В.І. Агробіологічні особливості та продуктивні властивості цукрових буряків. Lap Lambert Academic Publishind. 2018. 74 с.
 6. Про насіння і садивний матеріал: Закон України від 08.12.2015 р. № 864-VIII. 85 c. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/411-15
 7. ДСТУ 2292-93. Насіння цукрових буряків. Метод визначення схожості, одноростковості та доброякісності. Взамін ГОСТ 22617.2-77; Введ. 01.01.1996. Київ: Держстандарт України, 1995. 8 с.
 8. Сидорчук В.І., Глеваський В.І. Як використати природній добір в селекції рослин: зб. тез доп. міжнар. наук.-практ. конф. Стан і перспективи розробки та впровадження ресурсоощадних, енерго-зберігаючих технологій вирощування сільськогосподарських культур: 15 листопада 2018 р. Дніпро. С. 81–82.
 9. Hernandez A.C., Dominguez P.A, Cruz O.A., Caballo C.A., Zepeda B.R. Laser in agriculture. International Agrophysics. 2010. Vol. 24. No 4. P. 407–422.
 10. Prosba-Bialczyk U., Szajsner H., Grzys E., Demczuk A., Sacala E., Bak K. Effect of seed stimulation on germination and sugar beet yield. International Agrophysics. 2013. Vol. 27. No 2. P. 195–201. DOI: https://doi.org/10.2478/v10247-012-0085-8
 11. Khal M., Khauss N. Langzeitlagerung von Zuckerrubensaatgut nach Saatgutbehandlung. Qualitatssatgut – Prod, Ertragsbeeinfluss, Halle (Salle). 2008. Vol. 3. Р. 592–599.
 12. Доронін В.А., Карпук Л.М., Черната Д.М. Продуктивність цукрових буряків залежно від способів підготовки насіння. Цукрові буряки. 2008. №1. С.8–10.
 13. Методика исследований по сахарной свекле. К.: ВНИС, 1986. 292 с.
 14. ДСТУ 2723-94. Насіння цукрових буряків. Метод визначення сили росту. 24 с.
 15. ДСТУ 4982:2008. Буряки цукрові. Методи визначання густоти стояння рослин та врожайності. 7 с.

 

Завантажити статью: 
ДолученняРозмір
PDF icon hlevaskiy_2_2019.pdf195.36 КБ