Ви є тут

ПРОДУКТИВНІСТЬ ГІБРИДІВ БУРЯКІВ ЦУКРОВИХ ЗАЛЕЖНО ВІД СОРТОВИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ І ПОГОДНИХ УМОВ

Потенційна врожайність коренеплодів сучасних гібридів цукрових буряків, з врахуванням природних факторів вважається не нижче 50,0 т/га і цукристість – 18,0–18,5 %, з використанням насіння зі схожістю не нижче 90 %, обробленого захисно-стимулюючими речовинами для захисту від шкідників та хвороб під час проростання, застосування високоефективних енергоощадних технологій, які грунтуються на використанні агротехнічних заходів (сівозміна, система удобрення, система обробітку ґрунту, сівба на кінцеву густоту), інтегрований захист від шкідників та хвороб у період вегетації рослин цукрових буряків, потоковий чи потоково-перевалочний спосіб збирання.
Практика показує, що продуктивність гібрида цукрових буряків значною мірою визначає генетична інформація, що закладена в насінні, і умови середовища, в якому рослини зростають.
Ключові слова: цукрові буряки, гібриди, польова схожість насіння, цукристість, збір цукру.
 

 

Посилання: 
 1. Конкурентоздатні вітчизняні гібриди / М.В. Роїк, В.А. Яковець, В.В. Литвинюк та ін. // Цукрові буряки. – 2004. – № 3. – С. 18-20.
 2. Роїк М.В. Гібриди цукрових буряків нового покоління / М.В. Роїк, А.С. Лейбович, О.Г. Кулік // Цукрові буряки. – 2005. – № 3. – С. 16-17.
 3. Дарвин Ч. Действие перекрестного опыления и самоопыления / Ч. Дарвин.  – М.-Л.: Сельхозиздат, 1939. – 339 с.
 4. Глеваский И.В. Основы оптимизации агротехнических условий формирования урожая корнеплодов сахарной свеклы: автореф. дис... д-ра с.-х. наук: спец. 06.01.09 «растениеводство» / И.В. Глеваский. – 1991. – 50 с.
 5. Балан В.М. Генетичний потенціал ЧС гібридів / В.М. Балан, В.А. Доронін // Насінництво. – 2007. – №6. – С. 20-21.
 6. Вахній С.П. Моніторинг агрофітоценозів бурякового поля / С.П. Вахній // Цукрові буряки. – 2009. – № 4. – С. 10-13
 7. Вахній С.П. Агробіологічні основи оптимізації агрофітоценозів сільськогосподарських культур у Центральному Лісостепу України: автореф. дис. ... на здобуття наукового ступеня д-ра с.-г. наук : 06.01.09 «рослинництво» / С.П. Вахній; НААН України. – К., 2011. – 40 с.
 8. Laser in agriculture / A.C. Hernandez, P.A. Dominguez, O.A. Cruz et al. // International Agrophysics. – 2010. – Vol. 24. – №4. – P. 407-422.
 9. Effect of seed stimulation on germination and sugar beet yield / U. Prosba-Bialczyk, H.  Szajsner, E. Grzys, A. et al. // International Agrophysics. – 2013. – Vol. 27. – №2. – P. 195-201.
 10. Доронін В.А. Продуктивність цукрових буряків залежно від способів підготовки насіння / В.А. Доронін,  Л.М. Карпук, Д.М. Черната // Цукрові буряки. – 2008. – №1. – С. 8-10.
 11. Khal M. Langzeitlagerung von Zuckerrubensaatgut nach Saatgutbehandlung / M. Khal, N. Khauss // Qualitatssatgut – Prod, Ertragsbeeinfluss, Halle (Salle). – 2008. – Vol. 3. – S. 592–599.

 

Завантажити статью: 
ДолученняРозмір
PDF icon glevaskiy_2_2017.pdf (70)3.95 МБ