Ви є тут

ПРОДУКТИВНІ ВЛАСТИВОСТІ НАГІДОК ЛІКАРСЬКИХ ЗАЛЕЖНО ВІД МАСИ 1000 НАСІНИН В УМОВАХ БІОСТАЦІОНАРУ ННДЦ БНАУ

Проведеними дослідженнями була вивчена комплексна оцінка продуктивності сортів нагідок лікарських вітчизняної та зарубіжної селекцій на посівах під час вегетації. Кращими показниками, які характеризують ознаку діаметр суцвіть, відзначені сорти Махровая 2000 – 5,8 см з масою 1000 насінин 10–12 г, що на 2,3 см перевищує стандарт, та сорт Наталія – 5,6 см, маса 1000 насінин становила 10–12 г, що на 2,1 см перевищує стандарт.

Насіннєва продуктивність з однієї рослини в середньому за 2 роки найкраще проявилась у сорту Махровая 2000 з масою 1000 насінин 10–12 г –15,61 г з 1 рослини, дещо менший показник був у цього ж сорту з масою 1000 насінин 13–15 г і складав 15,4 г з 1 рослини. За маси 1000 насінин 7- 9 г кращий результат показав сорт Наталія – 11,4 г з 1 рослини.

Ключові слова: сорт, нагідки лікарські, маса 1000 насінин, суцвіття, врожай, діаметр суцвіть.

Посилання: 

1. Лікарське рослинництво / [М.І. Бахмат, О.В. Кващук, В.Я. Хоміна, В.М. Комарніцький]. – Кам’янець-Подільський, 2011. – 230 с.

2. Біленко В.Г. Вирощування лікарських рослин та використання їх у медичній і ветеринарній практиці / В.Г. Біленко. – Київ: Арістей, 2004.

3. Державна фармакопея України. Доповнення 3. Нагідки лікарські [Електронний ресурс] / А.М. Ковальова. – 2010. – Режим доступу: http://www.pharmencyclopedia.com.ua/article/1158/nagidki-likarski. – Назва з екрану.

4. Кващук О.В. Лікарське рослинництво / О.В. Кващук, В.Я. Хоміна, В.М. Комарніцький. – Кам’янець-Подільський: Видавництво «Медобори-2006». – 2011. – С. 256.

5. Мінарченко В.М. Атлас лікарських рослин України / В.М. Мінарченко, І.А. Тимченко. – К., 2002. – 210 с.

6. Brânzilă Ion. Studiul privind influenţa unor elemente tehnologice asupra producţiei şi calităţii ei la Calendula officinalis L.: autoreferat al tezei de doctor în agricultură: 06.01.09 – Fitotehnie / Ion Brânzilă; Universitatea agrară de stat din Moldova. – Chişinău, 2005. – 24 p.

7. Hoppe В. Neue Bundeslander: Zum Stand des Anbaus von Heil und Gewurzpflanzen / B. Hoppe // Gemüse. – № 1. – 1997. – P. 16–18.

8. Cromack H.T. Weed control in new industrial oilseed species / H.T. Cromack, J.M. Smith, K. Morton // The 1997 Brighton protecfion conference. Vol. 2. – Brighton: BCPC, 1997. – P. 845–850.

Завантажити статью: 
ДолученняРозмір
PDF icon suhar.pdf (135)335.67 КБ