Ви є тут

ОСОБЛИВОСТІ СИМБІОТИЧНОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ СОРТІВ КВАСОЛІ ЗАЛЕЖНО ВІД СПОСОБІВ СІВБИ В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ ЗАХІДНОГО

Розглянуто особливості формування симбіотичної продуктивності посівів квасолі сортів зернового напряму використання. Показано нагромадження маси бульбочок рослинами різних сортів за різних способів сівби. Розраховано показники загального та активного симбіотичних потенціалів залежно від досліджуваних факторів в умовах Лісостепу Західного. Найвища симбіотична продуктивність виявлена у посівах сорту Мавка, які за сівби широкорядним способом з шириною міжрядь 45 см формували загальний симбіотичний потенціал в кількості 4,57 тис. кг діб/га і активний симбіотичний потенціал на рівні 2,65 тис. кг діб/га. Найнижчий загальний симбіотичний потенціал в досліді 3,07 тис. кг діб/га нами було визначено в посівах сорту Харківська штамбова за сівби звичайним рядковим способом з шириною міжрядь 15 см.

Ключові слова: квасоля, сорт, способи сівби, ширина міжрядь, фази росту і розвитку, симбіотична продуктивність.

Посилання: 
  1. Бабич А.О. Проблема фотосинтезу і біологічної фіксації азоту бобовими культурами / А.О. Бабич, В.Ф. Петриченко, Ф.Ф. Адамень // Вісник аграрної науки, 1996. − №2. − С. 37-39.
  2. Камінський В.Ф. Значення зернобобових культур та напрями їх виробництва / В.Ф. Камінський, П.С. Вишнівський, С.П. Дворецька // Селекція та насінництво. − Харків, 2005. − Вип. 90. − С. 14-22.
  3. Технологія виробництва квасолі в Україні / А.А. Корчинський, О.П. Попов, Ю.В. Будьоний та ін. // Методичні рекомендації. – К., 1994. – 19 с.
  4. Особливості впливу деяких азотфіксуючих бактерій на розвиток рослин сої / О.В. Надкернична, Т.М. Ковалевські, С.Ф. Козар, В.П. Горбань // Корми і кормовиробництво: Міжвід. темат. наук. зб. – К., 2001. – Вип. 47. – С. 112-114.
  5. Овчарук О.В. Симбіотична продуктивність квасолі звичайної залежно від сортів та строків сівби в умовах південної частини західного Лісостепу / О.В. Овчарук // Вісник ЛНАУ. – Агрономія № 15 (1). – Львів. – 2011. – С. 220-223.
  6. Стаканов Ф.С. Фасоль / Ф.С. Стаканов. – Кишинев: Штиинца, 1986. − С. 168.
  7. Терпачев Е.П. О методах исследования азотофиксирующей способности бобовых культур / Е.П. Терпачев // Агрохимия. – 1981. – №12. – С. 129-141.
Завантажити статью: 
ДолученняРозмір
PDF icon ovcharuk_1_2014.pdf308.56 КБ