Ви є тут

ОСОБЛИВОСТІ РОСТУ І РОЗВИТКУ РОСЛИН ТА УРОЖАЙНІСТЬ ГАРБУЗА МУСКАТНОГО ЗАЛЕЖНО ВІД ВІКУ РОЗСАДИ ЗА РОЗСАДНОГО СПОСОБУ ВИРОЩУВАННЯ

Розглянуто результати досліджень вирощування гарбуза мускатного розсадним способом, ріст і розвиток рослин, урожайність залежно від віку розсади в умовах Лісостепу західного. Встановлено, що вік розсади впливає на величину врожаю та дає можливість отримати ранню продукцію, що на 17-20 діб раніше за перший строк сівби насіння у відкритому ґрунті. Оптимальний вік розсади визначено 20 діб, що забезпечує найвищу урожайність плодів гарбуза − 37,6 т/га. Нами встановлено, що врожайність плодів гарбуза мускатного певною мірою залежала від віку розсадних рослин – 16 %, найбільше від умов року вирощування – 44 %.

Ключові слова: гарбуз мускатний, вік розсади, ріст і розвиток, урожайність.

Посилання: 

1.   Барабаш О.Ю. 800 практических советов огороднику-любителю / О.Ю. Барабаш, С.Т. Гутыря. – К.: Урожай, 1992. – 318 с.

2.   Барабаш О.Ю. Все про городництво / О.Ю. Барабаш, П.С. Семенчик. – К.: Вирій, 2000. – 284 с.

3.   Барахаева Л.П. Химический состав и технологические свойства тыкв, кабачков и патисонов: автореф. дис. на соискание. уч. степени канд. техн. наук / Л.П. Барахаева. – МИНХ им. Плеханова, 1983. – 16 с.

4.   Бахчеводство /Л.И. Филов, Л.A. Коломиец, B.Ф. Белик и др. Под общ. ред. канд. биол. наук. A.И. Филова. – M.: Сельхозизд, 1959. – 567 c.

5.   Болотських А.С. Настольная книга овощевода / А.С. Болотських. − Харьков: Фолио, 2005. − 488 с.

6.   Гіль Л.С. Сучасні технології овочівництва закритого і відкритого ґрунту /Л.С. Гіль, А.І. Пашковський, Л.Т. Суліма. − Вінниця: Нова книга, – 2008. – Ч. І-ІІ. − 367 с.

Завантажити статью: 
ДолученняРозмір
PDF icon lendel_1_2014.pdf416.59 КБ