Ви є тут

ОСОБЛИВОСТІ РОСТУ І РОЗВИТКУ БУРЯКІВ ЦУКРОВИХ ЗАЛЕЖНО ВІД РОЗМІРУ НАСІННИХ ФРАКЦІЙ І ГЕНОТИПУ

Досліджено особливості росту і розвитку рослин буряків цукрових залежно від розміру насінних фракцій і генотипу. Встановлено, що різноякісність насіння буряків цукрових за розмірами певною мірою впливає на динаміку появи сходів, польову схожість насіння та ріст і розвиток рослин на початку вегетаційного періоду. Визначено, що у диплоїдного і триплоїдного гібридів дещо інтенсивніше з’являються сходи за сівби насінням фракції 3,25-3,5 мм, порівняно з іншими фракціями. Насіння буряків цукрових диплоїдної і триплоїдної біологічної форми незалежно від розміру насінних фракцій (3,25-3,5; 3,5-4,5 і 4,5-5,5 мм) забезпечує задовільний і практично однаковий рівень польової схожості та оптимальний і практично однаковий початковий ріст і розвиток рослин.

Ключові слова: буряки цукрові, гібрид, розмір насінної фракції, ріст і розвиток рослин, польова схожість.

 

Посилання: 

1. Балан В.Н. Разнокачественность семян / В.Н. Балан // Сахарная свекла. – 2000. – № 1. – С. 15-17.

2. Бевз М.М. Продуктивність цукрових буряків залежно від сортових особливостей / М.М. Бевз // Цукрові буряки. – 2000. – № 6. – С. 8-9.

3. Бевз М.М. Біологічні особливості і продуктивність насіння цукрових буряків залежно від його розміру, сортових відмін та умов вирощування: автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд. с.-г. наук: спеціальність 06.01.09 «Рослинництво» / М.М. Бевз. – К., 1998. – 17 с.

4. Бойко І.І. Посівні якості та продуктивні властивості насіння залежно від його розмірів біологічних форм цукрових буряків: автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд. с.-г. наук: спеціальність 06.01.05 «Селекція і насінництво» / І.І. Бойко. – К., 2013. – 20 с.

5. Даньков В.Я. Цукрові буряки / В.Я. Даньков, А.Г. Мацебера. – Ужгород: Карпати, 1998. – 230 с.

6. Балан В.М. Агроекологічні причини різноякісності насіння ЧС гібридів цукрових буряків / В.М. Балан, О.В. Балагура, С.І. Корнієнко та ін. // Цукрові буряки. – 2005. – № 6. – С. 10-11.

Завантажити статью: 
ДолученняРозмір
PDF icon kikalo_11_2013.pdf329.18 КБ