Ви є тут

ОСОБЛИВОСТІ РОСТУ І РОЗВИТКУ БІОЛОГІЧНИХ ФОРМ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ ЗАЛЕЖНО ВІД НОРМ ВИСІВУ НАСІННЯ

Досліджено особливості росту і розвитку рослин біологічних форм цукрових буряків залежно від норм висіву насіння. Встановлено, що ріст і розвиток рослин у різних біологічних форм цукрових буряків протягом всього вегетаційного періоду був неоднаковий: тривалість появи сходів була меншою (відмічено як тенденцію) у триплоїдних гібридів, порівняно з диплоїдними. Відмічена тенденція до зниження польової схожості насіння у диплоїдних гібридів і до підвищення її за зменшеною нормою висіву насіння. Сила росту рослин (маса 100 рослин у фазі першої пари справжніх листків), ураженість їх коренеїдом були відповідно вищими і меншими у триплоїдних гібридів, порівняно з диплоїдними.

Ключові слова: цукрові буряки, біологічна форма, норма висіву насіння, ріст і розвиток рослин, польова схожість.

Посилання: 

1. Конкурентоздатні вітчизняні гібриди / М.В. Роїк, В.А. Яковець, В.В. Литвинюк та ін. // Цукрові буряки. –2004. – № 3. – С.18-20.

2. Роїк М.В. Гібрид цукрових буряків нового покоління / М.В. Роїк, А.С. Лейбович, О.Г. Кулик // Цукрові буряки. – 2005. – № 3. – С. 16-17.

3. Саблук В.Т. Формування агроценозу і продуктивність цукрових буряків при інкрустації насіння інсектицидами /В.Т. Саблук, О.М. Грищенко // Збірн. наук. праць ІЦБ УААН. – К., 2003. – С. 198-203.

4. Борисюк П.Г. 2010: Здобутки й втрати на плантаціях цукрових буряків України / П.Г. Борисюк // Цукрові буряки. – 2011.– № 3.– С. 4–5.

5. Вахній С.П. Моніторинг агрофітоценозів бурякового поля / С.П. Вахній // Цукрові буряки. – 2009. – № 4. – С. 10–13.

6. Городецький О.С. Формування врожаю цукрових буряків залежно від інтенсивності весняно-літнього обробітку ґрунту та сортових особливостей на різні форми удобрення в умовах Правобережного Лісостепу України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук: спец. 06.01.09 «Рослинництво» / О.С. Городецький. – К., 1996. – 22 с.

Завантажити статью: 
ДолученняРозмір
PDF icon karpuk_kikalo_1_2014.pdf276.28 КБ