Ви є тут

ОСОБЛИВОСТІ РЕГЕНЕРАЦІЇ РОСЛИН КАРТОПЛІ З ЖИВЦІВ ЗАЛЕЖНО ВІД СУБСТРАТУ ТА ПЛОЩІ ЖИВЛЕННЯ

In vitro рослини картоплі сорту Подолянка вирощували на модифікованому середовищі Мурасіге і Скуга. У постасептичних умовах додавали лише мінеральну частину цього середовища. Як субстрати використали грунт, верховий торф, мох сфагнум, пісок, гранітний пил, перліт, гідрогелі crystal soil та crystal water, пластагар. Встановлено вплив субстрату та розміру комірок тепличних касет на ефективність постасептичного вирощування рослин картоплі in vitro. Найбільша приживлюваність відмічена при висадці живців на такі субстрати: мох сфагнум, перліт, гідрогель та мінеральна вата. Найбільш інтенсивне зелене забарвлення та великі за розмірами листкові пластинки були властиві рослинам ex vitro, що виросли на мінеральній ваті та перліті. Культивування живців на гідрогелях прискорювало бульбоутворення. Серед порівнюваних субстратів при висадці живців in vitro в умовах ех vitro найбільший вихід регенерантів отримано при застосуванні перліту. Встановлена оптимальна площа живлення для отримання мінібульб.

Ключові слова: картопля, субстрат, регенерація, мінібульби, площа живлення.

Посилання: 

1. Лященко С.А. Вплив віку вихідних рослин картоплі на ріст та розвиток регенерантів при живцюванні / С.А. Лященко, В.В. Мацкевич // Картоплярство. 2006. Вип. 34-35.С. 79-85.

2. Современное овощеводство закрытого и открытого грунта: Учеб. пособие для агр. учеб. заведений по спец. 1310 «Агрономия» / Е.Н. Белогубова, А.М. Васильев, Л.С. Гиль и др. – К.: ОАО «Изд-во «Киев. Правда», 2006.528 с.

3. Власенко М.Ю. Фізіологія рослин з основами біотехнології: Підручник/ М.Ю. Власенко, Л.Д.Вельямінова-Зернова, В.В. Мацкевич. – Біла Церква, 2006. – 504 с.

 

Завантажити статью: 
ДолученняРозмір
PDF icon matskevych_10_2013.pdf238.17 КБ