Ви є тут

ОСНОВНІ ПІДХОДИ У ФОРМУВАННІ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ АГРОНОМІВ – ФАХІВЦІВ З ОРГАНІЧНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА

Обґрунтована необхідність підготовки висококваліфікованих кадрів у сфері органічного сільського господарства. Висвітлено процес формування знань у майбутніх агрономів в області органічного землеробства.

Представлений навчальний план освітнього рівня Магістр спеціальності 201 "Агрономія". Докладно наведені вибіркові дисципліни освітньої програми, що формують конкретні знання і розуміння.

Одним з основних моментів є те, що велике значення надається питанню працевлаштування майбутніх випускників. Доведено, що освітня програма за спеціалізацією «Органічне землеробство» сприятиме мобільності, конкурентоспроможності наших випускників та їх працевлаштуванню.

Ключові слова: органічне виробництво, органічне землеробство, органічне рослинництво, навчальний план, агрономія, освітній рівень Магістр, освітня програма «Органічне землеробство».

Посилання: 

1. Екологічне сільське господарство: кроки назустріч. Крок перший: екологічне землеробство: посібник / Тибурський Ю., Підліснюк В., Солтисяк У. та ін. За ред. В. Підліснюк. – К.: Видавництво Національного аграрного університету, 2006. – 80 с.

2. Екологічне сільське господарство як підтримка зрівноваженого розвитку // Матеріали навчання для консультантів з питань сільського господарства, Польський екологічний клуб, 2006.

3. Милованов Є. Тенденції розвитку ринку української органічної продукції / Є. Милованов // Матеріали науково-практичного семінару «Сучасні тенденції виробництва та маркетингу органічної продукції», Львів, 31 березня 2004 р. – C. 37-42.

4. Ласло О.О. Органічне землеробство – шлях до екологічно безпечної продукції / О.О. Ласло // Вісник Полтавської державної аграрної академії. – 2009. – № 1. – С. 137 – 139.

5. Созінов О.О. Агросфера України у XXI столітті / О.О. Созінов // Вісник НАНУ. – 2001. – № 10. Інтернет-ресурс: http://www.visnyk-nanu.kiev.ua/2001-10/3.htm.

6. Довгань О.М. Органічне виробництво: сутність, об’єктивна необхідність, ефективність / О.М. Довгань, Я.В. Мандибура // Сталий розвиток економіки. – №1. ´213 (18) – С. 200-206.

7. Гармашов В.В. До питання органічного сільськогосподарського виробництва в Україні / В.В. Гармашов, О.В. Фомічова // Вісник аграрної науки. – 2010. – №7. – С. 11-16.

Завантажити статью: 
ДолученняРозмір
PDF icon hahula_1_2017.pdf374.8 КБ