Ви є тут

ОСНОВНІ ФІЗІОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ У РОСЛИНАХ КУКУРУДЗИ ЗА ВНЕСЕННЯ ГЕРБІЦИДУ СТЕЛЛАР, В.Р.

Основним завданням сучасних технологій вирощування кукурудзи є отримання максимальних урожаїв, що неможливо без ефективного контролю бур’янів. Внаслідок забур’яненості втрати урожаю можуть досягати 80 % і більше. Основним елементом у вирішенні проблеми забур’яненості агрофітоценозів кукурудзи є розробка ефективних заходів з регулювання присутності бур’янового компонента. З огляду на недостатню ефективність механічних засобів контролювання бур'янів, більшість виробників аграрної продукції застосовують гербіциди. Використання гербіцидів у посівах сільськогосподарських культур сприяє різкому зменшенню забур'яненості посівів і підвищенню урожайності зерна, зменшенню його засміченості насінням бур'янів. Крім того, гербіциди на 40,4–62,2 % зменшують надходження насіння бур'янів у ґрунт. Також застосування гербіцидів  сприяє покращенню мінерального живлення рослин, оскільки усувається конкуренція з боку бур’янів за цей фактор життя. Це, в свою чергу, сприяє поліпшенню росту і розвитку польових культур та зростанню їх продуктивності. У зв’язку з наведеним завданням було дослідити вплив гербіциду Стеллар, в.р. на формування листкової поверхні та фотосинтетичного потенціалу кукурудзи, динаміку накопичення хлорофілів та чисту продуктивність фотосинтезу. Наведено результати досліджень з вивчення ефективності застосування різних норм (1,0; 1,1; 1,2 та 1,3 л/га) гербіциду. Встановлено, що внесення досліджуваного препарату завдяки усуненню переважної кількості сегетальної рослинності у посівах кукурудзи та скороченню періоду їх шкідливої дії сприяє активізації основних фізіологічних процесів рослин культури, що лежать в основі формування її продуктивності. Найбільш ефективним за внесення гербіциду виявилося застосування 1,2 л/га Стеллару, в.р. У цьому варіанті досліду спостерігається збільшення листкової поверхні, показника ФПП, зростання вмісту суми хлорофілів (a+b) та показника чистої продуктивності фотосинтезу до 20 % залежно від фази розвитку культури та року досліджень.

Ключові слова: кукурудза, гербіцид, Стеллар, в.р., площа листків, фотосинтетичний потенціал посіву, сума хлорофілів (a+b), чиста продуктивність фотосинтезу, ефективність.

 

Посилання: 
 1. Стасик О.О., Киризий Д.А., Прядкина Г.А. Фотосинтез и продуктивность сельскохозяйственных растений. Физиология растений и генетика. 2016. Т. 48, № 3. С. 232–251.
 2. Моргун В.В., Прядкина Г.А. Эффективность фотосинтеза и перспективы повышения продуктивности озимой пшеницы. Физиология растений и генетика. 2014. 46, № 4. С. 279–301.
 3. Hawkesford M.J., Araus J.-L., Park R. Prospect of doubling global wheat yields. Food Energy Security. 2013. vol. 2, No 1. P. 34–48.
 4. Миколенко І.Г. Сучасний стан і перспективи розвитку ринку зерна. Сільські вісті. 2007. № 129. С. 28–30.
 5. Зинченко С. Стратегический план 2020. Агро Перспектива. 2013. №10 (161). С. 14–15.
 6. Грабовський М.Б. Вплив заходів контролювання чисельності бур’янів на ріст та розвиток кукурудзи. Агробіологія. 2017. №2. С. 46–55.
 7. Мовчан І.В. Підвищення ефективності хімічного методу контролю бур’янів у посівах кукурудзи Правобережного Лісостепу України. Восточно-Европейский журнал передовых технологий. 2014. №2/10 (68). С. 45–49.
 8. Зуза В.С., Гутянський Р.А. Ефективність гербіцидів у посівах кукурудзи на зерно за коренепаростково-злаковооднорічного типу забур’яненості. Вісник Центру наукового забезпечення агропромислового виробництва Харківської області. 2016. №20. URL: – http://www.agromage.com/stat_id.php?id=1102
 9. Food and Agriculture Organization of the United Nations. Faostat. 2013. URL: –  http://faostat.fao. org/site/424/ DesktopDefault.aspx?PageID=424#ancor
 10. Задорожний В.С., Мовчан І.В. Бур’яни у посівах кукурудзи на зерно. Захист рослин. 2012. № 2. С. 9–11.
 11. Mahmoudi, G., Ghanbari A., Hossainpanahi F. Physiological indices of weed species effects at different density on corn (Zea mays L.) growth: Рroс.16th EWRS Symposium. Samsun, 2013. 36 p.
 12. Uremis I., Uludag A., Ulger A. C. Determination of critical period weed control in the second crop corn under Mediterranean conditions. Afr J Biotech. 2009. No 8. P. 4475–4480.
 13. Food and Agriculture Organization of the United Nations. Faostat. 2013. URL: – : http://www. faostat.fao.org/site/339/dfault.aspx
 14. Ziska, L. H. The impact of elevated CО2 on yield loss from a C3 and C4 weed in field-grown soybean. J Global Change Biology. 2000. No. 8. P. 899–905.
 15. Анішин Л. Урожай кукурудзи залежатиме від рівня догляду за посівами. Пропозиція. 2012. № 6. URL: – http://www.propozitsiya.com/?page=149&itemid=2685&number=87
 16. Das S. Role of micronutrient in rice cultivation and management strategy in organic agriculture – a reappraisal. Agricultural Sciences. 2014. No 5. P. 765–769.
 17. Zare M., Zadehbagheri M., Azarpanah A. Influence of potassium and boron on some traits in wheat (Triticum aestivum cv. Darab 2). The International Journal of Biotechnology. 2013. No 2(8). P. 141–153.
 18. Baric K., Ostojic Z., Scepanovic M. The influence of adjuvants on Amaranthus retroflexus L. control with topremazone: Рroс. 16th EWRS Symposium. Samsun, 2013. 239 p.
 19. Sobiech L., Skrzypczak G.A. Efficacy and surface tension of tritosulfuron modified by adjuvants: Рroс. 16th EWRS Symposium. Samsun, 2013. 219 p.
 20. Idziak R., Woznica Z., Sobiech L. Effect of oil and mineral adjuvants on efficacy and physico-chemical properties of foramsulfuron and iodusufuron spray mixture. Pak. J. Agri. Sci. 2013. No 50 (4). P. 671–676.
 21. Han S.–K., Wagner D. Role of chromatin in water stress responses in plant. J. Exp. Botany. 2014. No 65(10). Р. 2785–2799.
 22. Гуральчук Ж.З.,  Мордерер Є.Ю. Резистентність рослин до ауксиноподібних гербіцидів у зв'язку з особливостями механізму їх фітотоксичної дії. Физиология растений и генетика. 2017. Т. 49, № 1. С. 3–14.
 23. Mithila J., Godar A.S. Understanding genetics of herbicide resistance in weeds: Implications for weed management. Adv. Crop Sci. Tech. 2013. 1, No 4. 115 р.
 24. Yu Q., Powles S. Metabolism-based herbicide resistance and cross-resistance in crop weeds: a threat to herbicide sustainability and global crop production. Plant Physiol. 2014. Vol. 166, No 3. P. 1106–1118.
 25. Delye C., Jasieniuk M., Le Corre V. Deciphering the evolution of herbicide resistance in weeds. Thends Genet. 2013. No. 29. P. 649–658.
 26. Golovko T., Tabalenkova G. Pigments and productivity of the crop plants. Photosynthetic pigments: chemical structure, biological function and ecology. Syktyvkar, 2014. P. 207–220.
 27. Saglam A., Saruhan N., Terzi R., Kadroglu A. The relations between antioxidant enzymes and chlorophyll fluorescence parameters in common bean cultivars differing in sensitivity to drought stress. Физиология растений. 2011. Т. 58. №1. С. 58–66.
 28. Заболотний О. І. Вплив гербіциду Трофі 90 на чисту продуктивність фотосинтезу та врожайність кукурудзи. Вісник аграрної науки Причорномор’я. Миколаїв, 2013. Вип. 1. С. 134–140.
 29. Грицаєнко З.М., Заболотний О.І. Вплив гербіциду Тітус 25 і регулятора росту Зеастимулін при різних способах застосування на фотосинтетичні процеси кукурудзи: зб. наук. пр. Уманського НУС. Умань, 2011. Вип. 75. С. 62–65.
 30. Грицаєнко З.М., Грицаєнко А.О., Карпенко В.П. Методи біологічних та агрохімічних досліджень рослин і ґрунтів. К.: ЗАТ “НІЧЛАВА”, 2003. 320 с.

 

Завантажити статью: 
ДолученняРозмір
PDF icon zabolotniy-agro-1-2018-128-136.pdf (29)268.52 КБ