Ви є тут

ОЦІНЮВАННЯ СОРТІВ ЦИКОРІЮ КОРЕНЕПЛІДНОГО УМАНСЬКОЇ СЕЛЕКЦІЇ ЗА ВРОЖАЙНІСТЮ ТА МАСОЮ КОРЕНЕПЛОДУ

Наведено результати досліджень маси коренеплодів та врожайності сортів цикорію коренеплідного селекції Уманської дослідно-селекційної станції Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків – Уманський-90, Уманський-95, Уманський-96, Уманський-97, Уманський-99. Пропонується використання кращих сортів, які забезпечили оптимальну масу і врожайність коренеплодів включити в подальші схеми селекційної роботи.

Ключові слова: сорт, коренеплід, цикорій коренеплідний, маса коренеплоду, врожайність.

Посилання: 

1. Яценко А.О. Вплив цвітушності цикорію на хімічний склад коренеплодів / А.О. Яценко, В.О. Маковецький,  К.А. Борисюк // Цукрові буряки. – 2001. – № 5. – С. 19–21.

2. Зуев Н.М. Условия уборки корнеплодов цикория / Н.М. Зуев, М.Я. Гументик // Сахарная свекла. – 2001. – № 9. – С. 26–27.

3. Зуєв М.М. Морфологічні властивості коренеплодів цикорію та ефективність його виробництва / М.М. Зуєв, В.Л. Курило // Цукрові буряки. –2004. – № 5. – С. 20–21.

4. Борисюк В.О. Цикорій коренеплідний / В.О. Борисюк // Дім, сад, город. – 2004. –№ 10.– С. 6–7.

5. Яценко А.О. Проблеми вирощування насіння цикорію кореневого / А.О. Яценко // Цукрові буряки. – 2002. – № 2. –С. 20–21.

6. Болотских А.М. Цикорий / А.М. Болотских // Сільський журнал. – 2003. – № 2. – С. 26.

7. Труш Н.Г. Методи отримання вихідних селекційних матеріалів цикорію коренеплідного / Н.Г. Труш // Цукрові буряки. – 2005. – № 2. – С. 16–17.

8. Яценко А.А. Цикорий корнеплодный / А.А. Яценко, А.В. Корниенко, Т.П. Жужжалова. – Воронеж, 2002. – 135 с.

9. Яценко А.А. Прогрессивная технология возделывания цикория корнеплодного: рекомендации Межправительств. координац. совет по вопр. семеноводства Содружества независимых государств [А.А. Яценко и др.]. – Рамонь: [б.и.]. – 2001. – 28 с.

10. Смілянець, Н.М. Цикорій / Н.М. Смілянець // Дім, сад, город. – 2005. – № 12. –С. 11.

11. Яценко А.А. Особенности семеноводства цикория корнеплодного / А.А. Яценко // II Материалы 8-го Международного симпозиума "Нетрадиционное растениеводство, экология и здоровье", посвящ. 200-летию А.С. Пушкина, 150-летию И.П. Павлова. – Симферополь, 1999. – С. 276–277.

12. Яценко А.А. Методы создания сортов цикория корнеплодного / А.А. Яценко // Материалы 8-го Международного симпозиума "Нетрадиционное растениеводство, экология и здоровье", посвящ. 200-летию А.С. Пушкина, 150-летию И.П. Павлова. – Симферополь, 1999.– С.328–330.

13. Яценко А.А. Организация селекционного процесса цикория корнеплодного / А.А. Яценко, С.Д. Орлов // Цукрові буряки. – № 5. –1999.– С. 18–19.

14. Мойсєйчєнко В.Ф. Основи наукових досліджень в агрономії / Мойсєйчєнко В.Ф., Єщенко В.О. – К.: Вища школа, 1994.–334 с.

Завантажити статью: 
ДолученняРозмір
PDF icon mikolaiko_1_2014.pdf276.84 КБ