Ви є тут

ОЦІНКА ВИХІДНОГО МАТЕРІАЛУ МУТАНТНОГО ПОХОДЖЕННЯ РІПАКУ ЯРОГО ЗА ОСНОВНИМИ СТРУКТУРНИМИ ЕЛЕМЕНТАМИ ПРОДУКТИВНОСТІ

Наведено результати досліджень порівняння форм мутантного походження ріпаку ярого за висотою стебла, кількістю стручків на центральному суцвітті, довжиною стручка та кількістю насінин у стручку. Виділено за висотою стебла низькорослі форми – ІВР 11-1/7, ІВР 11-2/9, ІВР 10-3/2, ІВР 10-1/4, ІВР 11-1/5, що становлять практичний інтерес для селекційної роботи, як вихідний матеріал для створення короткостеблових сортів. За кількістю стручків на центральному суцвітті виявлено номери ІВР 10-1/4 (37,0 шт.), ІВР 11-2/9 (36,6 шт.), ІВР 10-1/2 (35,6 шт.), ІВР 11-2/8 (35,5 шт.), ІВР 11-3/1 (34,8 шт.), що значно перевищували вихідний сорт Магнат (25,9 шт.). Стабільність ознаки довжина стручка, впродовж двох років досліджень виявлено у форми мутантного походження ІВР 10-1/2. Найбільша зав’язуваність насіння відмічалася у номера ІВР 10-4/2, середнє за два роки досліджень становило 29,0 штук насінин. Крім того мутантна форма ІВР 10-4/2 перевищувала сорт-стандарт Марія на 5,5 насінин, а вихідний сорт Магнат – на 6,9 шт.

Ключові слова: ріпак ярий, форма мутантного походження, індукований мутагенез, селекція.

Посилання: 
  1. Батыгин Н. Ф. Мутабильность системы, мутагенез и перспективы его использования в селекции / Н. Ф. Батыгин, М. А. Питиримова // Радиационная генетика в селекции. − М., 1986. − С. 10−11.
  2. Солодюк Н. В. Індукований мутагенез в селекції люпину / Н. В. Солодюк // Генетика і селекція в Україні на межі тисячоліть. – К.: Логос, 2001. − Т. 2. − С. 236−244.
  3. Дубинин Н. П. Новые методы селекции растений / Н. П. Дубинин. − М.: Колос, 1967. − 360 с.
  4. Jambhulkar S. J. Mutagenesis: Generation and Evalution of induced Mutations / S. J. Jambhulkar // Rapeseed Breeding. – 2007. –Vol. 45. – P. 417–434.
  5. Моргун В. В. Спонтанна та індукована мутаційна мінливість і її використання в селекції рослин / В. В. Моргун // Генетика і селекція в Україні на межі тисячоліть. – К.: Логос, 2001. – Т. 2. – С. 144−174.
  6. Доспехов Б. А. Методика полевого опыта / Б. А. Доспехов. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва: Колос, 1973. – 336 с.
  7. Лакин Г. Ф. Биометрия / Г. Ф. Лакин. – 4-е изд., перераб. и доп. – М: Высшая школа, 1990. – 352 с.
  8. Chay P. Variation in pod length in spring rape (Brassica napus) and its effect on seed yield and yield components / P. Chay,
  9. N. Thurling // J. Agr. Sci. – 1989. − № 2. – P. 139−147.
  10. Batygina T. B. Periodization of development of reproductive structures. Critical periods / T. B. Batygina, V. E. Vasilyeva // ActaBiol. Cracov. Ser. Bot. – 2003. – № 45. – Р. 27–36.
Завантажити статью: 
ДолученняРозмір
PDF icon ivko_2_2014.pdf263.8 КБ