Ви є тут

ОЦІНКА СТІЙКОСТІ СОРТІВ SOLANUM TUBEROSUM L. ДО ФУЗАРІОЗНОЇ ГНИЛІ БУЛЬБ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ МІКРОБІОЛОГІЧНИХ ПРЕПАРАТІВ

Досліджено ефективність застосування мікробіологічних препаратів (Екстрасол, Фітоцид-Р, Планриз) на 8 сортах картоплі різних груп стиглості проти Fusarium spp. в умовах штучного інфекційного фону. Найефективнішим  виявися Екстрасол, за застосування якого ураження тканин було в 1,4-1,6 рази меншим порівняно із контролем. Відносно стійкими до фузаріозної гнилі виявились сорти Серпанок та Поліське Джерело, а сприйнятливими – Оберіг та Повінь.

Ключові слова: картопля, сорти, мікробіологічні препарати, стійкість, Fusarium spp., біологічна ефективність.

Посилання: 

1. Биопрепараты в сельском хозяйстве. (Методология и практика применения микроорганизмов в растениеводстве и кормопроизводстве) / [И.А. Тихонович, А.П. Кожемяков, В.К. Чеботарь и др.]. – М.: Россельхозакадемия, 2005. – 154 с.

2. Максимов И.В. Стимулирующие рост растений микроорганизмы как альтернатива химическим средствам защиты от патогенов / И.В. Максимов, Р.Р. Абизгильдина, Л.И. Пусенкова // Прикладная биохимия и микробиология. – 2011. – Т. 47, N 4. – С. 373-385.

3. Методичні рекомендації щодо проведення досліджень з картоплею // УААН. Інститут картоплярства. – К.: Аграрна наука, 2002. – 62 с.

4. Тютерев С.Л. Научные основы индуцированной болезнеустойчивости растений / С.Л. Тютерев. – СПб.: ООО “Инновационный центр защиты растений”. –  ВИЗР, 2002.  – 328 с.

Завантажити статью: 
ДолученняРозмір
PDF icon borodai_1_2014.pdf362.92 КБ