Ви є тут

ОЦІНКА НОВИХ ГІБРИДІВ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ

 

Висвітлено аналіз нових гібридів цукрових буряків за кластеризацією основних  господарсько цінних показників. Встановлено, що гібриди АКАЦІЯ КВС, БІЗОН, ХАЙЛЕНД можна вирощувати  у південних, південно-східних районах Лісостепової та Поліської зон, а також у Степу України з достатньою кількістю вологи. Водночас Аскета, ГЛОРІАННА КВС, Монсан, ПРОТЕУС, СИ Белана можуть дати більші врожаї та цукристість в західних та центральних районах України. Гібрид буряків Аскета є інтенсивним та забезпечує урожайність 52,6 т/га, збір цукру – 9,8 т/га і придатний для вирощування в зоні Полісся. В зоні Лісостепу краще вирощувати гібрид ГЛОРІАННА КВС (врожайність – 53,4 т/га, збір цукру – 9,3 т/га), який відзначається широкою адаптованістю до умов вирощування. Гібрид АКАЦІЯ КВС у зоні Степу забезпечує врожайність на рівні 42,2 т/га.

Ключові слова: цукрові буряки, гібрид, кластерний аналіз, господарсько цінні ознаки.

 

Посилання: 

 

1. Методика проведення кваліфікаційної експертизи сортів технічних та кормових культур // Охорона прав на сорти рослин:  офіц. бюл. – К.: Алефа, 2003. – Вип. 3. – 206 с.

2. Артамонов В.І. Цікава фізіологія рослин / В.І. Артамонов. – М.: Агропромиздат, 1991. – 336 с.

3. Колібабчук Т. В. Продуктивність буряка цукрового залежно від системи удобрення в польовій сівозміні / Т. В. Колібабчук // Збірник наук. праць Уманського національного університету садівництва. – Умань, 2009. – Вип. 71. – С. 73–77. – (частина 1 – агрономія).

4. Ермантраут Е.Р. Статистичний аналіз агрономічних дослідних даних в пакеті Statistica-6 / Е.Р. Ермантраут, О.І. Присяжнюк, І.Л. Шевченко. – Київ, 2007. – 55 с.

5. Карпук Л.М. Динаміка наростання сирої біомаси гібридів буряків цукрових залежно від позакореневого підживлення / Л.М. Карпук // Наукові праці Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків. – 2015. – Вип. 23. – С. 34-39.

6. Карпук Л.М. Рівномірність розміщення та особливості росту і розвитку рослин цукрових буряків залежно від густоти насадження / Л. М. Карпук // Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. – 2013. – Вип. 82. – С. 107-112.

7. Балан В.М. Продуктивність цукрових буряків залежно від генотипу [Електронний ресурс] / В.М. Балан, О.В. Балагура, О.І. Присяжнюк //  Новітні агротехнології. – 2015. – № 1. – Режим доступу: http://plant.gov.ua/uk/2015-1-1.

8. Інформаційні можливості основних показників кривої індукції флуоресценції хлорофілу при побудові бездротової сенсорної мережі / О.В. Палагін, Є.В. Сарахан, О.І. Присяжнюк, І.І. Коровко // Збірник наукових праць: Комп’ютерні засоби, мережі та системи. – 2015. – №14. –  С. 101-108.

 

Завантажити статью: 
ДолученняРозмір
PDF icon sonec_2_2016.pdf503.97 КБ