Ви є тут

ОБРОБКА НАСІННЯ – ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНИЙ ТА ЕФЕКТИВНИЙ СПОСІБ ЗАХИСТУ СХОДІВ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ

 

Наведено результати контакту хімічних засобів захисту рослин з ґрунтом за сівби дражованим насінням, інкрустованим захисними препаратами. Встановлено, що загальна площа контакту залежно від норми висіву насіння становить близько 7,03–8,04 м2 на кожен гектар посіву цукрових буряків, за внесення гранульованих засобів захисту в грунт – 444 м2, а за обприскування посівів – 10000 м2. Визначено, що найекологічнішим способом захисту сходів цукрових буряків є сівба насінням, обробленим захисними препаратами.

З’ясовано, що пошкодження рослин довгоносиком залежно від композиції обробки насіння захисними препаратами у варіантах, де висівали оброблене насіння інсектицидами, значно зменшувалось, і відповідно зменшувалась кількість пошкоджених рослин та ступінь їх пошкодження  у різних фазах розвитку.

Ключові слова: вихідні селекційні матеріали, лінії О-типу, цукрові буряки, шкідники та хвороби, сходи, захисні препарати, насіння, хімічні засоби захисту рослин.

 

Посилання: 

 

1. Роїк М.В. Буряки / М.В. Роїк. – К.: «ХХІ вік» – РІА «ТРУД-КИЇВ», 2001. – 320 с.

2. Доронин В.А. Продуктивность сахарной свеклы в зависимости от качества семян / В.А. Доронин, Л.М. Карпук // Сахар. – 2012. – № 5. – С. 59–62.

3. Балан В.М. Агроекологічні причини різноякісності гібридного насіння цукрових буряків / В.М. Балан, Д.В. Оберемчук // Зб. наук. пр. Інституту цукрових буряків УААН. – Вип. 8. – 2005. – С. 250–255.

4. The quality of sugar beet seeds and the ways of its increase / Volodymyr Ar. Doronin, Yaroslav V. Byelyk, Valentin V. Polishchuk, and Lesya M. Karpuk // Ecological Consequences of Increasing Crop Productivity: Plant Breeding and Biotic Diversity [Eds. Anatoly I. Opalko et al.]. – Toronto New Jersey: Apple Academic Press, 2015. – P. 141–154.

5. Поліщук В.В. Оцінювання селекційних матеріалів буряків цукрових (Beta vulgaris L.) щодо ураження хворобами та пошкодження шкідниками залежно від обробки насіння / В.В. Поліщук, Л.М. Карпук, О.В. Поліщук  // Матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання сучасної аграрної науки». – Умань. – 2015. – С. 91–93.

6. Адаменко Д.М. Ефект стимулювання насіння гібридів цукрових буряків / Д.М. Адаменко, В.В. Поліщук // Зб. наук. праць Білоцерківського НАУ «Агробіологія». – Вип. 1. – 2014. – С. 38–40.

7. Доронін В.А. Способи передпосівної підготовки насіння цукрових буряків / В.А. Доронін, С.І. Марченко, М.В.  Бусол // Агроном. – 2006. – № 3. – С. 110–111.

8. Чемерис Л.М. Енергія проростання і схожість насіння тетраплоїдних цукрових буряків / Л.М. Чемерис, С.О. Гольдмахер, Г.С. Маліган // Цукрові буряки. – 2001. – № 2 (20). – С. 15.

9. Fisher R.A. Statistical methods for research workers / R.A. Fisher. – New Delhi:Cosmo Publications, 2006. – 354 p.

10. Мойсєйчєнко В.Ф. Основи наукових досліджень в агрономії: підручник / В.Ф. Мойсєйчєнко, В.О. Єщенко. – К.: Вища школа, 1994. – 334 с.

11. Сайт компании StatSoft, разработчика программы Statistica 6.0: http://www.statsoft.ru/.

12. Методика наукових досліджень в агрономії: навч. посібник / Е.Р. Ермантраут, М.А. Бобро, Т.І. Гопцій та ін. – Харків: Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва, 2008. – 64 с.

13. Доронін В.А. Материалы Global Forum on the Vigor Effect of Gruiser, Vietnam, Syngenta / В.А. Доронін. – 2011. – S. 156–178.

 

Завантажити статью: 
ДолученняРозмір
PDF icon karpuk_2_2016.pdf583.41 КБ