Ви є тут

ОБҐРУНТУВАННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА БІОГУМУСУ

На сьогодні розвиток теорії і практики біоконверсії органічних речовин із застосуванням технології вермикомпостування є одним з важливих напрямів забезпечення сільського господарства високоефективними добривами – біогумусом, а також цінним білком у вигляді біомаси дощових черв’яків. Впровадження таких технологій в господарствах дає можливість відновлювати і підтримувати на високому рівні родючість грунтів, підвищити урожайність сільськогосподарських культур, проводити рекультивування непридатних для сільськогосподарського використання земель, одержувати екологічно чисту рослинницьку продукцію, а також високобілкову біомасу дощових черв’яків. Біогумус зручний для механізованого локального внесення в грунт, для виробництва органо-мінеральних сумішей та біостимуляторів, для використання за вирощування кімнатних рослин, розсади, ведення тепличного господарства.

З огляду на зазначене вище було вивчено та обґрунтовано енергоефективні технології виробництва біогумусу.

На підставі отриманих результатів встановлено, що енергоефективними технологіями виробництва товарного біогумусу є: виробництво біогумусу за технологічною схемою рис. 1б, 2б, 3в – енергоємність біогумусу
2,040 МДж/кг, за технологічною схемою рис.1б, 2а, 3в – енергоємність біогумусу 2,070 МДж/кг, за технологічною схемою рис.1а, 2а, 3в – енергоємність біогумусу 2,106 МДж/кг.

На підставі отриманих досліджень ці технології можна рекомендувати для впровадження.

Ключові слова: енергоефективна технологія, вермикомпост, дощові черв’яки, біогумус, енергоємність біогумусу.

 

Посилання: 

1. Городний М.М., Мельник И.А. Биоконверсия органических отходов в биодинамическом хозяйстве. Киев: Урожай, 1990. 285 с.

2. Городний М.М., Шеремет О.П. Влияние вермикомпоста на урожай и качество капусты белокачанной. Тезисы докладов 2 Международного конгресса „Биоконверсия органических отходов народного хозяйства и охрана окружающей среды”. Ивано-Франковск: Ассоциация "Биоконверсия". 1992. С. 35-36.

3. Мельник И.А. Методические указания по промышленному разведению дождевых червей и получению органического удобрения «Биогумус». Ивано-Франковск: МТЦИНТИ, 1989. 46 с.

4. Мельник И.А. Дождевые черви на службе сельского хозяйства. Достижение науки и техники АПК. 1990. №8. 18 с.

5. Мельник И.А., Гуцуляк В.Д. Биогумус и урожай овощей. Химия в сельском хозяйстве. 1994. №15. С. 15-16.

6. Слободян В.А., Слободян Н.С. Влияние биогумуса на микробиологические процессы в почве. Химия в сельском хозяйстве. 1994. №4. С. 8-9.

7. Слободян В.А. Продуктивність дощових черв'яків при утилізації курячого посліду. Тези доповідей 4 Міжнародного конгресу „Біоконверсія органічних відходів і охорона навколишнього середовища”. Київ: Асоціація "Біоконверсія", 1996. С. 12-13.

6. Flack F.M., Hatrenstein R. Growth of the earhworm Eisenia foetida on mic-roorganism and cellulose. Joil Biology and Biochemistri. 1984. Vol.16. №5. P. 491-495.

7. Tomati U., Grappelli A. Fertilisers from vermiculture a.s an option organic wastes recoveri. Agrochemica. 1984. Vоl. 27. №2/3. P. 244-251.

8. Hand P., Frankland I.C., Satchell I. E. Vermicompostinq of cow clurry. "Pedobiologia". 1978. Vol. 31. № 3-4. P. 199-209.

9. Chan Paul L.S., Grifftihs D.A. The vermicompostinq of pretreated pisg manure. "Biol Westes". 1988. Vol. 24. № 1. P. 57-69.

10. Allievi L. Qitterio В., Ferrari A. Vermicompostinq of rabbit manure: modifications of microflora. Compst: Prod. Qual. and Use: Proc. Symp, Undine, 17-19 Apr. 1986. London: New-Jork, 1987. P. 115-126.

11. Fayolle L. Valeur des ordures menageres. Comme milieu d’elevage popour Eisenia foetida. Revue d’ecologie et de biologie du sol. 1985. Vol. 22. № 3. Р. 353–365.

12. Penpinck R., Verdoncr O. Earthworm compost versus classic compost inhorticultural substrates. Connost Prod. Qual. And Use: Proc.,Symp., Udine, 17-19 Apr. 1986, London, 1987. Р. 814-817.

13. Hennuy В., Gaspar C. Le traitement des dechets par les lombricilns. "Bull rech. Agron. Gembloux". 1986. Vol. 21. № 3. Р. 359-367.

14. Haimi J., Huhta V. Comparison of composts produced identical wastes by "Vermistabilization" and contional compostind. "Pedobiologia". 1987. Vol. 30. №2. Р. 137-144.

15. Zandrirts Fleddermann A. Komposte als humus. – wahrstoft – und wir-kstofftrager: Eine untersuchung zur erstellung von gualitatskriterien unter besonderer berucksichtingund von Wurmkomposten: Diss Dokt., Hoh . Zandwirts. Fak. Rhein. Friedrich – Wilhelms – Vniv, Bonn. 1990. 160 р.

16. Buch W. Der Regenwurm imgartenю Verlag Eugen Ulmer. 1987. 121 p.

17. Jasienieckij W. A., Targonia W. C., Klimenko W. P. Sienczuk N. N. Kompleksowa bioteсhnologia utylizacyi odchodow na fermach Bidla і otrzymywanie nawo-zow organicznich dla rolnictwa alternatywnego. Ukrainski Centralny Instytut Techniczny w Kiyowie, Materialy na Konference Nowoczesne technologie chowu bydla і trzody chlewney zuwzczednieniem wimogan ochroni srodowriska. Warzawa, 18 wrzeinia 1996. Р. 67-68.

18. Genevini P.L. Vermicomposte. Caratterizzazione chimica e valore ferti-lizzante. Informatore agricolo. 1983. Vоl. 39. №44. P. 109-115.

19. Reinecke A.Y., Venter J.M. Moisture preferences, growth and reproduction of the compost worm Eisenia fetida (Oligo-chaeta). Bio. Biol., Fertil., Soils. 1987. Vоl. 3. №1. Р. 135-141.

20. Медведовський O.K., Іваненко І.П. Енергетичний аналіз інтенсивних технологій в сільськогосподарському виробництві. Київ: Урожай,1988. С. 192-205.

21. КНД 46.16. 02.11-95. Техніка сільськогосподарська. Випробування. Методи визначення біоенергетичної ефективності машин для рослинництва. Введ. 01.04.96. Дослідницьке: УкрНДПТВТ, 1995. 24 с.

22. Сенчук М.М. Вт. 46.16.20.28.96. Вихідні вимоги на комплект обладнання для приготування субстрату / корму для черв'яків. Київ: Мінсільгосппрод України, 1996. 6 с.

23. Сенчук М.М. Вт. 46.16.20.26.96. Вихідні умови на обладнання для аерування вермикомпосту. Київ: Мінсільгосппрод України, 1996. 5 с.

24. Сенчук М.М. Вт. 46.16.20.25.96. Вихідні вимоги на буртоутворювач субстрату. Київ: Мінсільгосппрод України, 1996. 5 с.

25. Сенчук М.М. Вт. 46.16.20.30-97. Вихідні вимоги на відділювач черв’яків з субстратом. Київ: Мінсільгосп-прод України, 1997. 6 с.

26. Сенчук М.М. Вт. 46.16.20.12-94. Вихідні вимоги на обладнання для попередньої переробки червокомпосту і видалення твердих включень. Київ: Мінсільгосппрод України, 1994. 5 с.

27. Сенчук М.М. Вт .46.16.20.12-93. Вихідні вимоги на установку для відділення черв’яків від субстрату. Київ: Мінсільгосппрод України, 1993. 6 с.

28. Сенчук М.М. Вт. 46.16.20.13-94. Вихідні вимоги на установку для відділення черв’яків від компосту і сушіння біогумусу. Київ: Мінсільгосппрод України, 1994. 6 с.

29. Сенчук М.М. Вт. 46.16.20.14-94. Вихідні вимоги на обладнання для сушіння біогумусу. Київ: Мінсільгосппрод України, 1994. 5 с.

30. Сенчук М.М. Вт. 46.16.20.15.94. Вихідні вимоги на обладнання для подрібнення біогумусу. Київ: Мінсіль-госппрод України, 1994. 5 с.

31. Сенчук М.М. Вт. 46.16.20.16.94. Вихідні вимоги на обладнання для фракціонування біогумусу. Київ: Мін-сільгосппрод України, 1994. 5 с.

 

Завантажити статью: 
ДолученняРозмір
PDF icon senchuk-agro-1-2018-150-158.pdf299.5 КБ