Ви є тут

МОРФО-АГРОБІОЛОГІЧНА ТА ГОСПОДАРСЬКА ХАРАКТЕРИСТИКА І ОСОБЛИВОСТІ СОРТІВ ЧОРНИЦІ ЩИТКОВОЇ ЗА ЇЇ АКЛІМАТИЗАЦІЇ В ЦЕНТРАЛЬНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

Висвітлено питання морфологічних, агробіологічних та господарсько цінних особливостей сортів нового для України виду рослин – чорниці щиткової за її акліматизації в центральному Лісостепу. Встановлено, що досліджені сорти чорниці щиткової мають різнопланові морфологічні, агробіологічні та господарсько цінні характеристики, зокрема адаптивні властивості і господарсько-економічну цінність. Ґрунтово-кліматичні і агроекологічні умови лісостепової зони за правильної побудови агротехнологічного процесу відповідають її біологічним властивостям, що свідчить про можливість її акліматизації і перспективність закладання плантацій в цій зоні. Освоєння нових площ під чорницю щиткову вимагає більш глибокого і всебічного дослідження урожайних і адаптивних властивостей сортів, агрохімічного обстеження ґрунтів в конкретних агрокліматичних зонах, відповідності агроекологічних умов біологічним властивостям даного виду рослин.

Ключові слова: чорниця щиткова, чорниця дикоросла, селекційний сорт, морфологічні ознаки, біологічні властивості, адаптивність, господарська цінність, архітектоніка куща.

 

Посилання: 

1. Носаль М.А. Лекарственные растения и способы их применения в народе / М.А. Носаль, И.М. Носаль. – Ленинград: Научный центр проблем диалона, 1991. – С.117–119.

2. Цветкова М.В. Плодово-ягодые кустарники / М.В. Цветкова // Клуб семейного досуга. – Харьков, Белгород, 2010. – С. 298–302.

3. Чорниця (Vaccinium corymbosum) // ДП "Рейлін". Буклет. – К. – 6 с. електронний ресурс www.raelin/com.ua

4. Дмитриева Л. Голубика канадская / Л. Дмитриева, В. Дмитриев // Огородник. – №6. – 2012. – С.26–27.

5. Боровик Г. Городня родичка чорниці // Агросектор. – 2009. – № 1 (32). – 2003–2011.

6. Дмитриева Лилиана. Голубика канадская (черника высокорослая) // Журнал "Нескучный Сад" №5. – 2006.електронний ресурс www.blueberry.net.ua

7. Державний Реєстр сортів рослин придатних для поширення в Україні // Міністерство аграрної політики України, Державна служба з охорони прав на сорти рослин. (Витяг станом на 15.04.2009 року – Видання офіційне. – К., 2009. – С.180.

 

Завантажити статью: 
ДолученняРозмір
PDF icon ulich_10_2013.pdf241.16 КБ