Ви є тут

МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ РОСТУ ТА РОЗВИТКУ БУРЯКІВ ЦУКРОВИХ ЗАЛЕЖНО ВІД КОМПЛЕКСНОГО ВПЛИВУ КЛІМАТИЧНИХ ФАКТОРІВ

Представлено результати моделювання процесів росту та розвитку буряків цукрових залежно від комплексного впливу кліматичних факторів. Згідно з результатами досліджень з вивчення впливу погодних умов на ріст, розвиток рослин і продуктивність цукрових буряків, з використанням позакореневого підживлення мікроелементами та вирощуванням гібридів найдовшого періоду вегетації за оптимальної густоти насадження – 100 тис./га, було розроблено математичні моделі росту і розвитку культури. У ході аналізу отримано високі коефіцієнти множинної регресії (0,85–0,97), а також коефіцієнти детермінації (0,73–0,93), що свідчить не тільки про наявність зв’язку між досліджуваними ознаками, а й про те що експериментальні дані доволі точно описуються реальним рівнянням.

Ключові слова: буряки цукрові, процеси росту і розвитку, математичне моделювання, кліматичні фактори.

Посилання: 

1. Хомяков Д. М. Основы системного анализа / Д. М. Хомяков, П. М. Хомяков. – М.: Изд-во мех.-мат. ф-та. МГУ, 1996. – 107 с.

2. Вергунова І. М. Математичні моделі поверхневого забруднення у грунтах: навч. посібник / І. М. Вергунова. – К.: ННЦ «ІАЕ», 2008. – 148 с.

3. Чабан Г.В. Моделювання як метод прогнозування в сільському господарстві / Г.В. Чабан // Зб. наук. пр.Черкаського держ. техн. ун. – Сер.: Економічні науки. – 2003. – Вип.11. – С. 284–289.

4. Бродський Ю. Б. Економіко-математична модель оптимізації виробничої структури високотоварних сільськогосподарських підприємств / Ю. Б. Бродський, В. Є. Данкевич // Вісник Житомирського держ. техн. ун. № 1 (55). – 2011. –С. 180–183.

5. Тюрин Ю. П. Анализ данных на компьютере / Ю. П. Тюрин, А. А. Макаров. – М.: ИНФРА-М, Финансы и статистика, 1995. – 384 с.

Завантажити статью: 
ДолученняРозмір
PDF icon karpuk_2_2014.pdf197.83 КБ