Ви є тут

МІНЛИВІСТЬ ОЗНАК УРОЖАЙНОСТІ КОЛЕКЦІЙНИХ СОРТОЗРАЗКІВ ЧАСНИКУ ОЗИМОГО В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

Вивчено сорти та місцеві форми часнику озимого за ознаками в умовах дослідного поля НВЦ Білоцерківського НАУ. Найголовнішою ознакою, від якої залежить продуктивність є маса головки, яка за відповідної скоростиглості та густоти рослин дозволяє формувати прогнозуючий рівень урожайності. Виділено сортозразки, що характеризуються різною масою головки, кількістю зубків та їхньою масою. Часник належить до рослин, які повільно пристосовуються до нових умов вирощування. Саме тому нами вивчена адаптивність колекційних сортозразків. Виділено найбільш пристосовані зразки за коефіцієнтом стабільності Левіса (S.F.) для умов Білоцерківщини.
Ключові слова: часник озимий, сорт, вегетаційний період, маса головки, маса зубка, урожайність.

 

Посилання: 
  1. Болотских А. С. Настольная книга овощевода / Болотских А. С. – Харьков: Фолио, 2005. – 487 с. 
  2. Гончаров О.М. Сорт – важливий елемент вирощування часнику / О.М. Гончаров // Овочівництво і баштанництво. – 2013. – Вип. 59. – С. 42-49.
  3. ДСТУ ISO 6663-2002 Часник. Зберігання в холоді (ІSO 6663:1995, ІDT).
  4. Жук О.Я. Насінництво овочевих культур: навч. посібник / О.Я. Жук, З.Д. Сич. – Вінниця: Глобус-Прес, 2011. – 450 с.
  5. Жученко А.А. Экологическая генетика культурных растений/Жученко А.А. – Штиинца: Кишинев, 1980. – 587 с.
  6. Методика дослідної справи в овочівництві і баштанництві / [за ред. Г.Л. Бондаренка, К.І. Яковенка]. – Харків: Основа, 2001. – 370 с.
  7. Сыч З.Д. Методические рекомендации по статистической оценке селекционного материала овощных и бахчевых культур / Сыч З. Д. – Харьков: ИОБ УААН, 1993. – 72 с.
  8. Сич З.Д. Про світові та українські особливості виробництва часнику та фактори успіху в технологіях його вирощування / З.Д. Сич // Матеріали доповіді Першого Міжнародного конгресу “Український часник – світу” (Львів, 20-22 листопада 2014 р.).

 

Завантажити статью: 
ДолученняРозмір
PDF icon sich_2_2017.pdf4.14 МБ