Ви є тут

ЛАБОРАТОРНА СХОЖІСТЬ НАСІННЯ ІНТРОДУКОВАНИХ СОРТІВ CALLISTEPHUS CHINENSIS (L.) NESS.

Проведено дослідження лабораторної схожості інтродукованих сортів калістефусу китайського з метою подальшого використання розсадним способом у ґрунтових умовах кращих генотипів. Основним завданням було визначення власне інтенсивності проростання насіння досліджуваних сортів калістефусу китайського в лабораторних умовах.
У дослідженнях використано 20 інтродукованих сортів рослин калістефусу китайського з різними ознаками, походженням та напрямом використання з подальшим вивченням їх за основними господарсько цінними ознаками для озеленення. У результаті проведених досліджень щодо схожості насіння інтродукованих сортів калістефусу китайського з різними господарськими ознаками, продуктивністю та напрямом використання виділено та згруповано генотипи, у середньому за роки проведення досліджень, з високим, середнім та низьким коефіцієнтами схожості.
Контроль за проростанням проводили, розпочинаючи з четвертої доби із дня сівби. Слід зазначити, що сходів не було зафіксовано у шести сортів: Малиноваго шару, Есмеральди, Веснянки, Сєдої дами, Салмон Турм таСофії. З показником 10 % схожості були сорти Оксамит, Оксана, Принцеса та Янтарна.
Середні і високі показники схожості насіння (50–90 %) зафіксовано у сортів Одарка, Хільда, Сніжана, Анастасія (Соф.), Зимняя вишня, Алєксандра, Лебедине Озеро та Кінг Сайз (червона), що надалі дасть змогу
відповідні сорти включити в дослідження з вивчення господарсько-біологічних, а головне декоративних властивостей інтродукованих сортів з метою подальшого використання в садово-парковому господарстві.
Ключові слова: генотип, калістефус китайський, сорти, інтродукція, господарсько цінні ознаки, декоративність, схожість насіння, коефіцієнт розмноження.
 

Посилання: 
1. Петренко Н.А. Астра однолетняя. Семеневодство цветочных культур. М., Россельхозиздат, 1983. С. 49–55.
2. Петренко Н.А. Классификация однолетних астр. Цветоводство. 1976, №1. 13 с.
3. Сытов Е.А. Влияние условий зон выращивания семян астры однолетней на их сортовые качества: автореф. дисс. … канд. с.-х. наук. М., 1991. 20 с.
4. Алексеева Н.Н. Семеноводство астры. Цветоводство. 1976, №10. С. 28–29.
5. Петренко Н.А. Промышленный сортимент астр. Цветоводство. 1976, № 9. С. 7–8.
6. Чесноков К.А. Опыт культуры однолетней астры. Цветоводство. 1980, № 4. 35 с.
7. Шевченко З.М. Элитное семеноводство однолетней астры. Цветоводство. 1972, №4. 11 с.
8. Kobza F. Stanoveni terminu primeho visevu semenneho porostu Callistephus chinensis Nees. Zahradnictvi. 1981. No 4. P. 287–294.
9. Острякова Г.В., Величко В.Е. Воронежские сорта устойчивые к фузариозу. Цветоводство. 1990. №5. С. 22–23.
10. Ткачик С.О. Методика проведення експертизи сортів на відмінність, однорідність та стабільність (ВОСТЕСТ). Декоративні. Київ. 2014. 1045 с.
11. Китаева Л.А. и др. Семеноводство цветочных культур. М.: Россельхозиздат, 1983. 190 с.
12. Горницкая И.П., Коробкова З.Д., Пустовалова Л.С. Астры в степной зоне. Цветоводство. 1978, № 11. 7 с.
13. Жуковская Н.В., Николаенко В.П. Выращивание цветов для себя и на продажу. Практическое руководство. М., 2002. С. 191–194.
14. Бурова Э. Астры. Сельское хоз-во Беларусии. 1963, № 15. 32 с.
15. Котов В.В. Создание сортов и обоснование технологии безрассадного выращивания семян астры однолетней для Центрально-Черноземной зоны России: дисс. канд. с.-х. наук. М. 2003. 132 с.
16. Кудрявец Д.Б., Сытов Е.А. Что влияет на качество семян. Цветоводство. 1991, №1. 12 с.
17. Кузнецов В.А. Реакции астры и антирринума на длину дня в связи с местом репродукции семян. Сб. тр. аспирантов и молодых научных сотрудников (ВНИИ растениеводства), 1967, № 8. С. 371–376.
18. Звиргздыня В.З. Сорта астр, выращиваемые в Ботаническом саду АН Латвийской ССР. Рига, 1962, № 4. С. 241–266.
19. Левандовская С.Н. Морфологическая изменчивость культиваров Callistephus chinensis (L.) Ness. в условиях интродукции в Правобережной Лесостепи Украины. Известия Санкт-Петербургской лесотехнической академии. 2017. Вып. 218. С. 20–30.
20. Поліщук В.В. Удосконалення методів мікроклонального розмноження кукурудзи. Зб. наук. праць Уманського НУС. Вип. 75. 2011. С. 139–149.
 
Завантажити статью: 
ДолученняРозмір
PDF icon polishuk_1_2020.pdf1020.93 КБ